Přeskočit na obsah

Interiéry a přilehlé státně-reprezentativní a provozní prostory Senátu PČR

Jan Šesták

Interiéry a přilehlé státně-reprezentativní a provozní prostory Senátu PČR

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

1997

Spolupracovníci

Miroslav Böhm
Tomáš Trojan
Jednotlivé funkční části Jednacího sálu jsou jasně vymezeny a spoluvytvářejí symetrický celek, soustředěný do středu k předsednické tribuně. Senátorská místa jsou uspořádána v jednom bloku – krajní sekce jsou přestavitelné pro sezení vozíčkářů. Blok vlády a blok veřejnosti tvoří hmotově příbuzné celky, ukončující pohledy v podélné ose sálu a zároveň vymezující a ohraničující prostor zasedání senátorů. Koncept se nepřizpůsobuje dobovému slohu. Uspořádáni, tvar a výraz jednotlivých bloků a základních prvků spočívá v pevném řádu, modulu a uměřeném detailu. Proporce zařizovacích předmětů, materiál a povrchová úprava ctí tradiční ověřený tvar avšak nepřejímá historické slohové formy.