Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Komenského most v Jaroměři

Mirko Baum

Komenského most v Jaroměři

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2015

Další autoři

David Baroš
Vladimír Janata
Původní Komenského most přes řeku Labe z roku 1886, spojující historické centrum s novější pravobřežní částí byl zničen povodní v červnu 2013. Autorský tým zvítězil v architektonické soutěži na obnovu mostu s originálním konceptem trojbokého předpjatého vzpínadla. Nový most slouží k převedení pěšího a cyklistického provozu s povoleným vjezdem vozidla 3,5 t. Koncepčně a architektonicky navazuje most na plánovanou revitalizaci náměstí, včetně obnovy dešťové kanalizace. Zvolené konstrukční řešení mostu je technickou novinkou. V Evropě je dle známých podkladů podobně řešena pouze lávka v italském Ortisei, kde však chybí centrální tlačný prvek a síly od tří předepnutých lan jsou vneseny do nábřežních opěr. Při návrhu mostu v Jaroměři byly vyvinuty jak originální detaily, tak i montážní a předpínací postupy.