Přeskočit na obsah

Newsletter 1/23

Jako již tradičně se začátkem roku konal Open Think Tank architektů (OTTA) k architektonickým soutěžím, letos opět kombinující prezenční a online formu účasti.

Úvodní prezentace statistik ukázala, že loňský rok byl rekordní z hlediska počtu regulérních soutěží (61 vyhlášených). V porovnání s předchozími lety se jedná o mírný nárůst a pozitivní zprávu, zároveň se ale nesmí zapomenout kontext, kdy architektonické soutěže stále představují malé procento nebo spíš promile z celkového počtu zadaných projekčních prací. Přestože ČKA tento způsob zadávání prosazuje dlouhodobě, tak se jejich echo šíří pomalu. Opravdovým úspěchem by nebyl nárůst počtu soutěží v jednotkách procent, ale v mnohem vyšších řádech. Bohužel i čerstvě vydané znění „Politiky architektury a stavební kultury“ Ministerstva pro místní rozvoj PASK 2022 architektonické soutěže pouze podporuje, ale neprosazuje.

Prosadit se tedy architektonické soutěže musí nadále zejména prokázáním vlastní kvality, úspěchy a realizacemi, což se daří. V roce 2022 bylo dokončených realizací ze soutěží 16 – vesměs stavby nebo projektové práce s velmi vysokou kvalitou.

Úkolem pracovní skupiny Soutěže ČKA je přitom zejména odstranit bariéry, které většímu rozšíření tohoto způsobu zadávání zakázek stojí v cestě, při zachování vyváženosti práv architektů a zadavatelů.

Na letošním OTTA zaznělo jako velmi citlivé téma zapojení památkové péče do procesu architektonických soutěží. Opakovaně narazily výsledky soutěží na překážky při následném udělením stanovisek těchto orgánů, aktuálně je v řešení vstupní prostor ústředního hřbitova v Brně a Muzeum Ghetta Terezín. Snahou pracovní skupiny bude pomocí aktivní spolupráce s těmito orgány sestavit do budoucna návod, jak umést cestu návrhům vzešlých ze soutěží v okolí kulturních památek. Výsledky architektonických soutěží mohou v budoucnosti přinášet mnohem významnější stavby, než je nyní okolí, do kterého jsou zasazené.

Během OTTA proběhlo i několik představení práce městských architektů – Zbyňka Ryšky z Refuelu, který působní ve Ždáru nad Sázavou a Novém Městě na Moravě, Ivo Tučka ze Zlína, současného městského architekta Šumperka a Tomáše Pavlíčka z KAMu Brno a jejich zkušeností s přípravou soutěží. Na těchto případech bylo jasně vidět, že tam, kde si proces soutěží „osahají“, tak se stane brzy standardem, což je velmi dobrou vizitkou tohoto způsobu zadávání.

Pro organizátory nebo zájemce o organizování soutěže pořádá ČKA pravidelná školení. Další termín je plánovaný na 16. 2. online. Podrobnosti ke školení zde.

Samotná práce pracovní skupiny vyžaduje pro větší rozvoj soutěží též změny. Jarní příval soutěží, jejichž výsledky se měly prezentovat ještě před komunálními volbami, dostal kapacitu skupiny na pokraj možností. Zejména proto je nyní v řešení typizované komunikační rozhraní včetně vzorových soutěžních podmínek, které by usnadnilo administrativu kolem soutěží. Ta je doposud stále velmi závislá na individuálním přístupu, který ale naráží při vyšších počtech soutěží na své hranice.

OTTA tedy přinesla mnoho cenných podnětů pro pracovní skupinu a i v letošním roce se opět těšíme na množství soutěží, z probíhajících například očekávaný návrh pavilonu EXPO pro Osaku 2025, po delší době pavilon, který bude výsledkem otevřené soutěže, a podoba „Nového hlaváku“ – rekonstrukce části hlavního nádraží v Praze a jeho předprostoru.

Záznam celé debaty je ke zhlédnutí na našem YouTube kanálu: https://youtu.be/WvbcoIpLGVo

Dipl.-Ing. Mirko Lev

předseda PS Soutěže