Přeskočit na obsah

Newsletter 1/24

Vážené členky a vážení členové České komory architektů,

jménem představenstva Komory Vám přeji dobrý start do nového roku 2024, pevné zdraví i v současné chřipkové epidemii, a hlavně dostatek zakázek za férový honorář.

Prvé číslo letošního newsletteru se věnuje novinkám, které přinesl nový stavební zákon (NSZ), po 18 letech zásadně měnící podmínky naší práce. Od 1. ledna je zákon 283/2021 Sb., ve znění již tří přijatých novel, účinný pro vyhrazené stavby dle přílohy 3 zákona. Pro vyhrazené stavby také platí nový zákon 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (JES), který bude od 1. července 2024 také platit pro všechny stavby.

Málokdo z nás se živí těmito projekty, protože jde o dálnice, železnice, výrobní závody, elektrárny či rozvody elektřiny a další. Od 1. července však bude platit pro všechny běžné stavby, zdá se že i spolu s novými prováděcími vyhláškami, navíc v režimu digitálního stavebního řízení a územního plánování. Tedy měl by platit, přestože ani prováděcí vyhlášky ani digitální nástroje dosud prakticky neznáme.

Spolu s ČKAIT, v poněkud nerovnoprávném postavení vůči MMR, jsme spoluvytvářeli a poté připomínkovali vyhlášku o požadavcích na výstavbu, nahrazující dřívější OTP (501/2006 Sb. a 268/2009 Sb.) a vyhlášku 398/2009 Sb. Ta je nyní v procesu notifikace u EK a prý bude platit od 1. července.

Snažili jsme se o maximální srozumitelnost nové vyhlášky o obsahu dokumentace (dnes 499/2006 Sb.), která reaguje na nové postupy povolování staveb dle NSZ a která je právě v mezirezortním připomínkovém řízení a má platit také od 1. července.

Dne 30. ledna jsme předali připomínky k nové vyhlášce obsahující žádostí o jednotlivá řízení dle NSZ, prakticky nahrazující vyhl. 503/2006 Sb., doplněnou o podrobnější popis výkonu autorizovaných inspektorů. Její účinnost se předpokládá také od 1. července..

Bohužel dosud neznáme prováděcí předpis řešící klíčový nástroj NSZ, a to digitalizaci stavebního řízení, včetně Portálu stavebníka a příslušných úložišť. Ostatně nejistota spojená s jejich fungováním od 1. července. , respektive takřka jistota, že nemohou za 5 měsíců fungovat, významně ovlivňuje naši práci.

K povinnosti vkládat projektovou dokumentaci v digitální podobě do Portálu stavebníka se totiž váže i elektronická podoba autorizačního razítka. Podle předchozích úvah se počítalo s postupným náběhem digitálních razítek v tříletém přechodném období do 30. června. 2027. Pokud by každé podání dokumentace na stavební úřad či dotčený orgán po 1. července letošního roku, i té zpracované dle zákona 183/2006 Sb., muselo být v digitální podobě (pdf či obdobný formát), máme na obstarání elektronického autorizačního razítka čas do 30. června. Snažíme se získat závazné výklady a informace přímo od zdroje – MMR, ale situace je velmi nečitelná. Jakmile se vše vyjasní, budeme Vás okamžitě informovat.

Na téma Nový stavební zákon a související předpisy pořádáme oblíbený diskusní formát  OTTA v úterý 20. února. Účast bude možná i online, prostorové limity velké zasedací místnosti v Josefské znáte.

Na 28. února  připravujeme v reakci na úkoly dané valnou hromadou a na výsledky dotazníkového šetření z loňského roku další OTTA na téma Strategie ČKA. I zde bude možná online účast.

V pondělí 26. února v 19 hodin vyhlašujeme v pražském Centru architektury a městského plánování CAMP již 9. ročník České ceny za architekturu a současně otevíráme výstavu finalistů a oceněných staveb loňského ročníku. Od 18 hodin se mohou registrovaní zájemci zúčastnit přednášky jednoho z loňských porotců ČCA a emeritního ředitele Design Musea v Londýně Deyana Sudjice.

Z newsletteru se ovšem dozvíte ještě další informace a novinky. Přeji Vám dobré čtení.

Jan Kasl, předseda ČKA