Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

Newsletter 10/22

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

podzimní měsíce bývají tradičně na ČKA nabité událostmi a nejinak je tomu v letošním roce. V říjnu jsme představili výsledky „soutěže soutěží“, tedy výběru dvakrát DESET(i) kvalitních realizací soutěžních návrhů v České republice z let 1992 až 2015. Rozhodli jsme se touto přehlídkou téměř 150 budov, navržených za 23 let na základě soutěží s regulérností vydanou ČKA, ukázat, že transparentní způsob hledání autora díla a zpracovatele projektové dokumentace vede k vysoké kvalitě staveb. Předložili jsme soubor realizací rozdělený na dvě období – před vstupem ČR do Evropské unie a po něm – odborné porotě složené z respektovaných kritiků architektury, aby vybrali dvě desítky staveb, které nejlépe obstály v čase uplynulém od jejich návrhu. Předpokládáme, že v roce 2032, při oslavě 40 let vzniku ČKA, se naší následovníci touto přehlídkou inspirují a nechají posoudit novostavby navržené v architektonických soutěžích v letech 2016 až přibližně 2027, tedy také s několikaletým odstupem.

Přehlídka DESET byla představena dne 25. října na Dni otevřených dveří naší komory, v návaznosti na diskuzi OTTA na téma “architektura jako poslání”. V diskuzi vedené Markétou Pražanovou spolu se mnou debatoval 1. místopředseda Petr Lešek, Jana Kostelecká zabývající se popularizací architektury, Lukáš Janáč, zakladatel iniciativy Obnova21 na podporu lidem postiženým tornádem a Jiří Lev, česko-australský architekt, zakladatel humanitární organizace Architect Assist poskytující pomoc lidem zasaženým požáry a přírodními katastrofami.

V říjnu proběhla také několik měsíců připravovaná konference ECAP, European Conference on Architecture Policies, spolupořádaná ČKA, jako jedna z akcí českého předsednictví EU. Významným hostem byla prezidentka Evropské rady architektů Ruth Schagemann, ministr Bartoš a další hosté. Konference měla za cíl bilancovat stav zpracování a využívání politik architektury v těch členských zemích, které je mají vytvořeny. Naše PASK, vytvořená s velkým přispěním ČKA, byla schválena vládou ČR v roce 2015 a letos měla být aktualizována. Tuto aktualizaci však MMR bohužel cca 200 účastníkům nebylo schopno ve finální podobě předložit. Ani s aplikací PASK v každodenním rozhodování veřejné správy nemůžeme být spokojeni. 

Konference navázala na úsilí našich předchůdců v roce 2009, konferenci EFAP, kdy ČR poprvé předsedala EU. Bohužel tehdejší téma vzdělávání se nedočkalo dalšího rozvoje po odchodu ministra O. Lišky z MŠMT s pádem Topolánkovy vlády. Téma vzdělání letos MMR odmítlo zařadit na program, takže se mu věnovala jen estonská delegace s velmi podařeným projektem školy architektury pro nejmladší generaci. Naše zkušenosti z této oblasti tak nebylo možné prezentovat.

Dlouho a úporně jsme se tedy snažili o prosazení témat udržitelné výstavby a dostupného bydlení, doplněných o zkušenosti z poválečné obnovy Gruzie, Bosny a Hercegoviny pro očekávanou pomoc těžce zkoušené Ukrajině. Druhý jednací den naplnily velmi kvalitní příspěvky z mnoha členských zemí k těmto tématům a díky kolegům Leškovi, Martinkovi, Kohoutovi a dalším se ČKA představila jako sebevědomý člen ACE a spoluorganizátor konference ECAP. Děkuji všem jmenovaným a celé kanceláři za přípravu konference a doprovodných akcí – výstavy ČCA ve foyeru a neformálního setkání v Pražské křižovatce.

Přeji vám inspirativní čtení newsletteru a věřím, že se již těšíte na 8. listopad, kdy se potkáme na Galavečeru 7. ročníku ČCA.

Jan Kasl, váš předseda