Přeskočit na obsah

Newsletter 4/22

Vážení a milí, kolegyně a kolegové,

máme za sebou letošní, výročně již třicátou valnou hromadu ČKA. Po loňské olomoucké byla letošní pražská jako obvykle jednodenní, ale končící až před osmou večerní, kdy mimopražští účastníci již mířili k domovům a závěrečného hlasování se účastnily pouhé čtyři desítky účastníků. Děkuji děkanovi FA ČVUT Daliboru Hlaváčkovi jak za propůjčení posluchárny, tak za aktivní účast po celý den. První skutečně krásný jarní den příliš nepřál účasti, ale počasí není hlavním důvodem, proč každoroční jednání dlouhodobě nepřitahuje zájem členů komory. Jedním z důvodů je poměrně málo poutavý program, který zahrnuje mandatorní body programu a každoroční doplňovací volby do orgánů. Zásadním problémem, především v posledních letech, je spíše opakující se, nepříliš racionální diskuse s několika málo kolegy o jejich pohledu na práci orgánů, pracovních skupin, na rozpočet…

Každoročně se vede diskuse o způsobu, jak zatraktivnit jednání především pro mladé členy komory, kteří ani na letošní VH nechyběli. Recept se dosud najít nepodařilo, a také proto se v jednom z příštích newsletterů na vás obrátíme s dotazníkem, zjišťujícím vaše představy a preference ohledně naší společné stavovské samosprávy.

Diskuse na valné hromadě se věnovala také množství a aktivitě pracovních skupin, v jejichž práci mnozí vidíme přínos pro formulování stanovisek a postojů ČKA k zásadním tématům týkajícím se naší profese. Ano, stojí to finance a je také třeba, aby představenstvo s dozorčí radou pečlivě hodnotilo práci jednotlivých skupin a jejich faktický přínos pro Komoru. Valná hromada také diskutovala priority v činnosti ČKA na příští rok – podrobněji dále v NL - a jejich propojení s dlouhodobější strategií komory při naplňování jejího poslání a plnění úkolů.

Představenstvo, ve shodě s doporučením MMR a v koordinaci s kolegy z ČKAIT, připravuje návrhy na velkou novelu zákona 360/1992, kde mimo jiné hledáme cestu, jak omezit povinné části jednání a umožnit odbornou diskusi na aktuální témata z profesního života. Aby byl prostor pro diskusi například o skutečné podpoře regulérních soutěží mezi našimi členy, nebo o postavení architektů v procesu plánování a přípravy staveb i jejich prestiži ve veřejném životě atd.

Dovolte mi blahopřát nově zvoleným či znovuzvoleným kolegyním a kolegům v představenstvu, dozorčí radě i stavovském soudu; kandidovalo vás tentokrát víc a máme tedy i kvalitní náhradníky do všech těchto orgánů. Výsledky voleb spolu s usneseními jsou uvedeny dále v newsletteru. Děkuji všem, kteří práci v orgánech komory ukončili a gratuluji k obhájení funkce 1. místopředsedy Petru Leškovi i 2. místopředsedovi, Stašku Žeravovi, stejně jako blahopřeji ke znovuzvolení do čela Stavovského soudu Davidovi Mateáskovi a staronovému předsedovi dozorčí rady Mirkovi Holubcovi, i všem jejich místopředsedům. Děkuji představenstvu, že mne zvolilo do svého čela na páté období. Budu dělat maximum možného pro vás, pro komoru, naši profesi i architekturu v ČR.

Děkuji za přípravu valné hromady kanceláři a za účast všem přítomným – bylo nás až 156 odpovědných, což není ohromující účast, ale odpovídá obvyklému „standardu“.

Přeji Vám dobré čtení newsletteru a hlavně pevné nervy a zdraví v této neklidné době s probíhající agresí Putinova Ruska na Ukrajině, vysokými cenami energií a inflací.

Váš předseda

Jan Kasl