Přeskočit na obsah

Newsletter 7/23

Vážení a milí, kolegyně a kolegové,

pokud jste byli na nominačním večeru České ceny za architekturu a měli radost až do půlnoci spolu se všemi nominovanými, tak víte, že cenu za Výjimečný počin získali kolegové Mirek Vodák a Tomáš Zdvihal, reprezentující CBA, za jejich víc jak dekádu trvající podporu kvalitní architektuře vznikající v regulérních soutěžích. Gratulace všem nominovaným a CBA i ode mne! Tomáš byl sice na dovolené, ale předtočil pozdrav, kde popsal smysl fungování CBA lépe, než bych to mohl říct já, kdybych býval něco podrobnějšího při předávání řekl. Ale všichni je znáte a více slov by jen zdržovalo od dalších radovánek na střeše i v celém domě Radost. Mám radost, že se Česká cena za architekturu již stala nejsledovanější soutěží v oboru. A i když bylo produkčně i technicky komplikované uspořádat nominační večer ve 13 výškových úrovních od kinosálu po střechu, večer se podařil a účast necelých 700 vás plus hostů překonala dosavadní rekordy. Veliké díky patří celému týmu Ceny!

Události dodal na významu i předseda senátu pan Miloš Vystrčil, který svým až nepoliticky lidským vystupováním při ocenění Památníku třech odbojů v Lošanech od atelieru Tomáše Hradečného přispěl k přátelské atmosféře tohoto večera.

S upřímnou radostí jsme letos uvítali hosty ze Slovenské komory architektů, v čele s nově zvolenou předsedkyní Norou Vranovou a jejími místopředsedy, jakož i ředitelku kanceláře Olinku Mihálikovou s kolegy. Hned druhý den jsme se sešli k jednání i společnému obědu a naplánovali zintenzivnění spolupráce obou komor.

V neposlední řadě děkuji majitelům Radosti za laskavé zapůjčení této fenomenální stavby, která bude, věřím, brzy ve stejné kondici jako obdobně nestárnoucí budova Elektrických podniků v Bubenské ulici v pražských Holešovicích. 

Na závěr rekapitulace nemohu nepřipomenout Poctu ČKA, které se letos dostalo Petru Hlaváčkovi za to, že „dlouhodobě, soustavně a s velikým osobním nasazením vytváří podmínky pro vznik kvalitního urbanismu i architektury, a tedy stavební kultury v Praze a skrze její příklad a vliv hlavního města i v celé naší zemi“, jak jej ocenila porota Pocty.

Gratulace Petrovi souvisí i s aktuálním děním – v návaznosti na přijatou věcnou novelu Nového stavebního zákona nám MMR počátkem prázdnin zaslalo návrh Vyhlášky o požadavcích na výstavbu, nahrazující nynější vyhlášky 501/2006, 268/2009 a 398/2009, který ovšem není z nejvydařenějších. Společně s tvorbou Městských stavebních předpisů pro Brno a Ostravu, i aktualizací PSP v duchu nového zákona, můžeme propojit připomínky a návrhy změn celostátního předpisu s třemi městskými. NSZ již část hmotného práva zahrnul do textu zákona, takže je patrná jistá neurovnanost celostátní vyhlášky ve srovnání s propracovanými PSP i chystanými MSP. Rádi bychom v dialogu obou komor s MMR vyladili i tento zásadní předpis pro naši práci.

Čekají nás ovšem i další předpisy – zásadní bude nová vyhláška o dokumentaci, počítající již s digitálními projekty podávanými na stavební úřady do portálu stavebníka, i předpisy řešící standard BIM či územně plánovací dokumentaci. Neztrácíme víru, že MMR pochopí problémy nově uplatňovaného Jednotného standardu ÚPD a zjednoduší jej. S agenturou ČAS, MMR a ČKAIT řešíme i přípravu digitalizace vybraných norem, na které budou prolinky ve vyhlášce, a budou tak bezplatně a okamžitě k dispozici při projektování.

Opakovaně se sešla pracovní skupina MMR k rekodifikaci územního plánování (podle mne spíše k novele části 3 NSZ), kde se zatím velmi pomalu a neobratně diskutuje harmonogram kroků a obsahové okruhy změn. Budeme vás o vývoji informovat.   

K nové legislativě jsme připravili 6hodinové školení s právníky Korbelem (AK Havel a partner) a Černým (AK Frank Bold). Kdo jste viděli a vstřebali mnoho nových informací víte, že je k dispozici po přihlášení do členské sekce na webu komory, protože komplexní matérie bude vyžadovat další prohlubování a vracení se k dílčím okruhům NSZ a dalších předpisů, abychom k 1.1., respektive hlavně k 1.7.2024 byli schopni podle NSZ projektovat.

V úzké součinnosti s kolegy z ČKAIT s MMR stále probíráme změny autorizačního zákona 360/1992 a snažíme se dosáhnout co nejrozumnější shody s MMR a maximální svobody pro obě komory při uplatnění profesní samosprávy. Iniciativa MMR definovat cenový normativ projektových prací byla při jednání s ÚOHS striktně vyloučena. Zabýváme se tedy jen úpravami standardu služeb a výkonů, i prohlubováním cenových kalkulaček. Neméně významné pro naši práci jsou i smluvní podmínky, zejména v rámci JŘBU po úspěchu v architektonických soutěžích. V tomto snažení o férové a vyvážené podmínky architekta a zadavatele nám ÚOHS naopak slibuje podporu.

Úkoly přibývají, budu rád, když se více z vás zapojí do práce v pracovních skupinách a při dalších aktivitách ČKA. Roční nárůst nově autorizovaných o cca 150 osob ročně v posledních 4 letech mne přesvědčuje o rostoucím zájmu o práci v komoře i její prestiži. Jak jsem minule sliboval, již jste cca v polovině července obdrželi dotazník, který by nám měl pomoci identifikovat slabiny našeho snažení a přinést zlepšení práce orgánů a kanceláře komory. Najděte si, prosím, 5–10 minut času v klidnějším letním období a odpovězte na něj. Čas je cca do poloviny srpna. Vyhodnocení pak předpokládáme v září. 

Poslední akcí, o které bych se rád zmínil, byla červencová beseda se zástupci politických stran, připravujících se na volby do evropského parlamentu a krajské volby v příštím roce. Předali jsme jim aktualizované Teze ČKA pro evropské i krajské volby a pokusili se připomenout zodpovědnost politiků za kvalitu architektury a vystavěného prostředí.  Nikdo z oslovených stran a hnutí se k našim návrhům nestaví odmítavě či s despektem, zda si kandidáti vezmou za své alespoň některé z tezí, uvidíme ve volebních programech příští rok. Sešli jsme se díky pozvání ředitele NKP Vyšehrad pana Petra Kučery ve Starém purkrabství a dozvěděli se i více o této perle pražské historie. Součástí vydařeného letního podvečera byla i vernisáž výstavy nominovaných děl 8. ročníku ČCA. Výstavu v areálu NKP Vyšehrad můžete navštívit až do poloviny srpna. Další výstavy ceny se konají po celé republice až do plánovaného galavečera 9. listopadu.

Přeji Vám dobré čtení newsletteru, pevné zdraví a příjemné léto.

Váš předseda

Jan Kasl