Přeskočit na obsah

Honorář architekta dle českých stavebních standardů

ČKA ve spolupráci s ČKAIT v současné době dokončuje texty Standardů výkonů a činností autorizovaných osob. Než dojde ke schválení nové verze, budou i nadále k dispozici současné standardy umístěné na stránkách Českých stavebních standardů.

ČKA ve spolupráci s ČKAIT v současné době dokončuje texty Standardů výkonů a činností autorizovaných osob. Než dojde ke schválení nové verze, budou i nadále k dispozici současné standardy umístěné na stránkách Českých stavebních standardů.

Pracovní skupina Standardy výkonů povolání se dlouhodobě zabývá výkony a oceňováním projektových prací, v současné době dokončuje kompletně celé dokumenty, které by měly být zveřejněny v průběhu roku 2013.

Vzhledem k zákonným požadavkům na ochranu hospodářské soutěže ČKA není oprávněna doporučovat svým členům užití jednotných metod kalkulace honoráře.

www.stavebnistandardy.cz