Přeskočit na obsah

Prohlášení ČKA k Plánu obnovy Evropy „Zelená dohoda“

Česká republika se po jistém váhání připojila k závěrům Evropské rady z konce března 2020, že návrat k normálnímu fungování ekonomiky a společnosti má být založený na "obnově a udržení zdravého životního prostředí". Stejné záměry pak představitelé států znovu potvrdili o měsíc později, když se přihlásili ke "Společnému plánu obnovy", který mimo jiné uvádí, že obnova evropské ekonomiky bude založena na "masivních investicích do zdravé a udržitelné transformace a cirkulární ekonomiky". Tato strategie se bude týkat mnoha odvětví, včetně architektury, stavebnictví a plánování krajiny. Naše profese má přitom předpoklad sehrát významnou roli jak v dosažení energetických úspor, snižování emisí a v současnosti především v účinném boji se suchem.

Nastartování ekonomiky po koronavirové pandemii vyžaduje, aby strategické investice směřovaly do transformace domácí ekonomiky a skutečně udržitelných řešení. Jednou z velkých příležitostí jsou vedle energetických úspor budov, zejména proměna samotného stavebnictví a komplexní opatření v krajině. Při promyšleném přístupu tyto investice přispějí k podpoře ekonomiky a současně výrazně zmírní dopady klimatické změny. Již 84 % obyvatel ČR souhlasí s tím, že člověkem způsobené klimatické změny ohrožují naši budoucnost a 78 % se zajímá o stav krajiny (průzkum STEM, březen 2020). Stále více z nás si tedy uvědomuje, že naše krajina trpí suchem v důsledku jejího bezohledného využívání. Schopnost krajiny zadržovat vodu a zajistit funkci ekosystémů včetně zemědělské a lesnické produkce dramaticky klesá. Bez živé krajiny není naše civilizace udržitelná.

Členové České komory architektů projektují návrhy nových a rekonstrukce existujících staveb, podílejí se na úpravách krajiny, navrhují dopravní i výrobní stavby, vybírají materiály pro exteriéry a interiéry staveb. Řada z nich pracuje na úřadech a působí v samosprávě. ČKA tedy sdružuje profese, kterých se péče o sídla i krajinu bytostně týká. Proto prohlašujeme: 

Zelená dohoda na celounijní úrovni je nevyhnutelná pro naše přežití.

Vyzýváme proto vládu, aby bez dalších politických spekulací cíle "Zelené dohody pro Evropu" přijala za své a začala je neprodleně naplňovat.

V Praze 22.6.2020

Ing. arch. Jan Kasl
za představenstvo České komory architektů