Přeskočit na obsah

Autorizační rada

Autorizační rada rozhoduje na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace. Jmenuje zkušební komise, stanovuje obsah zkoušek a navrhuje autorizační řád. Autorizační rada je oprávněna uznávat i zahraniční oprávnění architektů.

Autorizační rada České komory architektů byla jmenována místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj panem Ivanem Bartošem od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2025.

Členové

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus

Předseda

zástupce České komory architektů pro obor architektura

IP

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

Místopředseda

zástupce Ministerstva pro místní rozvoj

aF

akad. arch. Irena Falkum

Člen

zástupkyně Ministerstva kultury

Ing. Radmila Fingerová

Ing. Radmila Fingerová

Členka

zástupkyně České komory architektů pro obor krajinářská architektura

IS

Ing. arch. Jan Sedlák

Člen

zástupce České komory architektů pro obor územní plánování

Ing. Pavel Štěpán

Člen

zástupce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

IV

Ing. Eva Voženílková

Členka

zástupce Ministerstva pro životní prostředí

Sekretář

Milena Ondráková

Milena Ondráková

Sekretář