Přeskočit na obsah

4. Sestavení soupisu prací a dodávek

Položku popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební – realizační práce, dodávky a služby, nebo položka může, po dohodě s investorem, zahrnovat agregované realizační práce, dodávky a služby. Stupeň agregace položek by měl být smluvně stanoven před zahájením zpracování SPD. Při sestavování SPD je možno použít odkazy na cenovou soustavu, ale vždy jen na jednu pro celý soupis.

Sestavení výkazů výměr.

Výkaz výměr stanoví množství prací, dodávek a služeb v měrných jednotkách pro jednotlivé položky SPD.