Přeskočit na obsah

K otázce záruky za architektonickou studii

Vytvořeno
2. 5. 2023
Aktualizováno
5. 5. 2023
Štítky
studie, odpovědnost

Dotaz

Na nevyužitý brownfield v našem městě si chceme nechat zpracovat urbanisticko-architektonickou studii. V komisi pro výstavbu a rozvoj, kde jsme se touto problematikou zabývali, jsme se nebyli schopni dohodnout o délce záruční doby na tuto studii. Můžete mi říct, jaká záruční doba je obvyklá a jaká je daná zákonem?

Odpověď

V případě architektonické nebo urbanistické studie není na místě hovořit o záruční době nebo záruce. Pojmy „záruka“ a „záruční doba“ používá občanský zákoník ve vztahu k dobrovolné záruce za jakost, kterou se ten, kdo ji poskytuje, zavazuje, že věc si po určitou dobu uchová svoji použitelnost nebo obvyklé vlastnosti – odolá běžnému opotřebení, „nezkazí“ se. To je v případě dokumentace zpracované architektem pochopitelně z povahy věci vyloučeno. Na studii se vztahuje běžná odpovědnost za vady a rovněž za skryté vady – tedy za vady, které dílo v době předání již má, nicméně vyjdou najevo až později. Doba, po kterou lze odpovědnost z těchto vad uplatnit, je dle zákona 2 roky a lze ji rovněž smluvně prodloužit.