Přeskočit na obsah

Časté dotazy /FAQ/

Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

Česká komora architektů nabízí svým členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti konzultační služby týkající se projektování staveb a souvisejících oblastí (územní plánování, veřejné zakázky, postupy úřadů při povolování staveb, problematika autorství projektů a staveb...) formou osobních konzultací nebo zpracování odborných stanovisek či metodik. 

Pro členy poskytujeme bezplatný právní servis ve věcech týkajících se výkonu profese, v rozsahu max. 2 hodiny ročně.

Sazba pro členy nad rámec bezplatného servisu je  600 Kč/hod.

Pro veřejnou správu ve výši 1500 Kč/hod.

Pro ostatní subjekty ve výši 2500 Kč/hod.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kontakt

Mgr. Eva Faltusová, eva.faltusova@cka.cz

Mgr. Ing. Daniela Rybková, daniela.rybkova@cka.cz

Mgr. Barbora Veselá, barbora.vesela@cka.cz

Josefská 34/6, 118 00 Praha 1; tel.: 273 167 481
Osobní konzultaci prosím domluvte dopředu telefonicky či e-mailem.