Přeskočit na obsah

Zpracovatelé odborných stanovisek (duben 2014)

Hledáme autorizované architekty se zkušeností se zpracováním odborných stanovisek.

V návaznosti na vydání metodiky s názvem „Zásady pro vydávání stanovisek jménem České komory architektů“ schválené představenstvem na únorovém zasedání, hledáme v řadách architektů zájemce o zápis do seznamu zpracovatelů odborných stanovisek týkajících se výkonu profese architekta.

V žádosti o zápis prosím popište Vaši odbornou praxi (nejlépe formou profesního životopisu) a přiložte alespoň dvě zpracovaná stanoviska.

Žádost adresujte na mail eva.faltusova@cka.cc.

O zapsání na seznam rozhoduje představenstvo ČKA.