Přeskočit na obsah

Domov pro seniory Červený Kostelec

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Město Červený Kostelec

Předpokládaný termín vyhlášení

12. 12. 2022

Popis

Předmětem soutěže je architektonické řešení veřejné budovy domova seniorů. Novostavba Domova pro seniory v Červeném Kostelci bude realizována na pozemcích v majetku města p. č. 1056/3 zahrada o 2960 m2, p. č. 1107/5 trvalý travní porost o 1191 m2. Parkování pro návštěvy lze navrhnout v mezích územní studie Družstevní – Sadová.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.

Soutěž na mapě