Přeskočit na obsah

Revitalizace předprostoru Univerzity Hradec Králové

Ing. arch. Miroslav Gebas

Revitalizace předprostoru Univerzity Hradec Králové

Stav

Projekt

Kraj

Neurčeno

Projekt

2014 - 2014

Realizace

2014 - 2015

Investor

Univerzita Hradec Králové
Na podzim roku 2014 začala realizace parku před budovou Univerzity Hradec Králové v areálu Na Soutoku. Celý prostor je vhodně doplněn mobiliářem - lavičkami, odpadkovými koši apod. Design mobiliáře vychází z univerzitního design manuálu. Veškerá stávající zeleň bude zachována a zakomponována do nového řešení. U vstupu je navrženo vlajkoviště jako tradičním prvek s moderním pojetím, které dodává celému prostoru vážnost. Před vlajkovištěm pak bude umístěn nápis „UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ“, jde o ocelovou konstrukci opláštěnou cortenovým plechem. Hlavní přístup do univerzitní budovy je doplněn pylonem v designu loga Univerzity Hradec Králové. Projekt za 6 milionu bude dokončen v září roku 2015 a do té doby zde přibudou lavičky, jezírka i malá pódia a jamky na minigolf. Inspiraci k vytvoření nového parku našel architekt Miroslav Gebas v Norsku „Při návrhu jsem chtěl docílit vytvoření studentského parku maximálně otevřeného, s místem pro plastiky, či prostorem pro výuku. Plochu jsme rozdělili na menší náměstíčka, a to pomocí terénních valů, ostrůvků, travin, květin a keřů. Inspirací pro mne bylo také umění práce s krajinou a parky v Oslu, jak ji poznala manželka, která byla v norském hlavním městě na studijním pobytu.“

Další projekty