Přeskočit na obsah

Uhříněves - revitalizace okolí nádraží

Ing. arch. Pavel Hnilička

Uhříněves - revitalizace okolí nádraží

Stav

Projekt

Město

Uhříněves

Kraj

Hlavní město Praha

Projekt

2022

Další autoři

Pavel Hnilička
Jan Pačka
Marie Záhorová

Spolupracovníci

Josef Filip - dopravní řešení
Magdaléna Myšková Kaščáková - krajinářské řešení
Na železniční trati východně od Prahy je pověšen korálek. Z pohledu urbanistického rozvoje trochu zašlý, ale s potenciálem pro navrácení lesku. V budoucnu sebevědomá městská část se skvělou dopravní dostupností centra Prahy. V návrhu spojujeme krajinné prvky a městské prostory. Parter nádraží zcelujeme v jeden plynoucí a přehledný městský prostor. V pravidelném rytmu prolínáme historickou vrstvu s novou. Vyvažujeme obě strany trati veřejnými prostory a doplňujeme novou městskou strukturu. Bariéra železnice je překonávána stávajícím podchodem, který otevíráme na nové náměstí Za tratí. Železnici nově překlene lávka pro pěší a cyklisty, která propojí obě části v nové perspektivě. Parter nádraží navrhujeme očistit od nevhodných bariér a staveb. Prostor mezi budovami necháváme plynout a umožňujeme přehledný pohyb pěších a cyklistů. Přestup z hromadné dopravy na vlak je podpořen otevřením průhledů na nástupiště. Plochu nástupiště zcelujeme v jeden přívětivý prostor kobercem velkoformátové dlažby. Respektujeme stávající vzrostlé stromy a doplňujeme je novými. Drobné stavby doplňují stávající budovy na nástupišti o novou soudobou vrstvu. Náplň objektů přináší chybějící služby a potřebné funkce – občerstvení, zázemí řidičů, zastávky s čekárnou a toaletami, cykloboxy. Navržené objekty nabízí krytý zastřešený prostor pro odpočinek, setkání či uložení kol. Jsou abstrahovány do jednoduchých objemů a akcentovány barevným řešením. Jsou provedeny z probarveného betonu a plechu. Nově navržená městská struktura v lokalitě „za tratí“ navazuje na stávající a plánovanou uliční síť. Vznikne zde pět stavebních bloků různé velikosti, půdorysné stopy a možné náplně – bydlení, administrativy nebo nové mateřské školy. Sjednocujícím prvkem struktury je vazba na centrální nové náměstí „Za tratí“. Velkorysé veřejné prostranství navrhujeme v těžišti dění a na křížení důležitých pěších tras a v návaznosti na podchod pod železnicí. Do otevřeného prostoru definovaného objemy okolních navržených staveb vkládáme bosket stromů na mlatovém povrchu a vodní prvek.

Další projekty