Přeskočit na obsah

Ideová studie Jihlava - jih

Ing. arch. Pavel Hnilička

Stav

Projekt

Město

Jihlava

Kraj

Vysočina

Projekt

2020 - 2021

Realizace

2022 - 2030

Spolupracovníci

Jana Kafková
Zuzana Moltašová
Matěj Čunát

Investor

Statutární město Jihlava
Ideová studie se zabývá návrhem výstavby nové atraktivní čtvrti v návaznosti na centrum Jihlavy. Město dnes trpí živelným stavebním rozvojem na okrajích, kde se staví jak rodinné domy, tak bytové domy. Nepřiměřeně se tak zvedají nejen náklady na údržbu a rozvoj města, ale zároveň se z centrální části města vytrácí energie. Sídlo by mělo vyrůstat kolem historického jádra. Návrh masterplanu bude z hlediska kapacit vycházet ze stávajícího schváleného územního plánu. Plochy však budou daleko lépe a citlivěji rozvrženy. Nový návrh bude v budoucnosti vyžadovat nový územní plán, kterému bude masterplan sloužit jako přípravná územní studie. V řešeném území bylo v posledních letech již zpracováno několik územních studií, návrh s nimi počítá, ať už v rámci rozvržení bloků, nebo rozfázováním jednotlivých etap. Projekt je rozdělen na dvě etapy a dále na několik mezi fází. Je navržen postupný rozvoj jižní části Jihlavy tak, aby zástavba mohla přibývat postupně dle aktuální poptávky. Zároveň navrhujeme postupnou transformaci průmyslové oblasti a její přeměny na smíšenou funkci. Tato transformace je časově nezávislá na zbytku návrhu.

Další projekty