Přeskočit na obsah

Revitalizace Senovážného náměstí v ČB

Ing. arch. Pavel Hnilička

Revitalizace Senovážného náměstí v ČB

Stav

Projekt

Město

České Budějovice

Kraj

Jihočeský kraj

Projekt

2022 - null

Další autoři

Antonín Topinka
Jan Pačka,
Terezie Mervartová
Marie Záhorová

Spolupracovníci

Josef Filip - dopravní řešení
Magdaléna Myšková Kaščáková - krajinářské řešení

Investor

Město České Budějovice
Senovážné náměstí je přirozenou součástí hradebního okruhu. Půdorysná stopa bývalých hradeb byla již v devatenáctém století částečně vyplněna městským parkem Na Sadech, který je dodnes mimořádnou kvalitou centra Českých Budějovic. Koruny vzrostlých stromů na okraji parku tvoří hradbu, která obstojí proti současné intenzitě automobilové dopravy. Když se pohybujeme parkovými cestami, dopravu v přilehlé ulici Na Sadech téměř nevnímáme. Vegetace odcloní hluk, prach i pohledy na kolony aut. Náš návrh na tyto specifické kvality Českých Budějovic navazuje, zelenou hradbu dopřává také Senovážnému náměstí a okruh kolem centra spojuje v jeden celek. Umožní tak příjemnou procházku čtvrt hodiny podél Malše a čtvrt hodiny v klidném prostředí pod korunami stromů. “Hradba” tvořená objemnou zelení chrání současný městský park před frekventovanou ulicí Na Sadech. Stejná hradba bude chránit Senovážné náměstí. Uvnitř vznikne velkorysý pobytový trávník. Kvalitní udržovaná a zavlažovaná travnatá plocha umožňuje nejrůznější využití od pikniku přes cvičení až po větší společenské a kulturní akce. Senovážné náměstí spoluutváří několik architektonicky výrazných staveb. Pošta a muzeum disponují důstojnými symetrickými fasádami. Silný výraz má také široká, rytmická fasáda kulturního domu Metropol. Kostel svaté Rodiny zaujme nao­pak vertikálním novogotickým členěním. Náš návrh nabízí domům důstojný předprostor. Otevírá pohledy na fasády, stánkům vyčleňuje zvláštní plochu na náměstí, sjednocuje povrchy tradiční kamennou dlažbou. Naším cílem je podpořit a pozvednout charakter místa. Proto umisťujeme Alšovu jihočeskou galerii do prostoru jako další solitérní stavbu po bok pošty, Jihočeského muzea a Domu kultury Slavie. Umístění galerie chrání náměstí před rušnou křižovatkou. Aktivní parter galerie kompenzuje jeho nedostatek v řešeném území. Na náměstí vytváříme více typů prostředí. Předprostor pošty, zpevněná plocha před galerií, okolí Mlýnské stoky s výhledem na kostel, nebo pobytový trávník před muzeem mají různé charaktery, ale vždy nové pobytové kvality. Bloky stromů pomáhají definovat uchopitelné měřítko a kompozici. Nových pobytových kvalit je ale daleko víc. Je tu hřiště, důstojný prostor okolo pomníku letcům, nová pítka, lavičky a pohodlný přístup k veřejným toaletám integrovaným do podzemního parkování. V centru toho všeho se nabízí kontakt s vodou v podobě pobytových schodů u mlýnského náhonu.

Další projekty