Přeskočit na obsah

Urbanistická studie Rohanský ostrov

Ing. arch. Pavel Hnilička

Stav

Projekt

Město

Praha

Kraj

Hlavní město Praha

Projekt

2018 - 2019

Realizace

2022 - 2025

Spolupracovníci

Marek Řehoř
Lucie Leňo Cutáková
Jakub Hoffmann
Karolína Dvořáková

Investor

Magistrát hl. m. Prahy
Návrh člení území strukturou uličních prostranství na pravidelné stavební a nestavební bloky. Pomocí uliční čáry a stavební čáry, limitované hrubé podlažní plochy a dalších pravidel se definují závazné požadavky na výstavbu v území, včetně výškové regulace. Návrhy hmotového řešení staveb v blocích v rámci daných pravidel jsou ponechány na jednotlivé stavebníky v podrobnějších projektech. Prezentovaný návrh hmotového řešení ("masterplan“) ukazuje jedno z mnoha řešení umístění staveb v rámci stavebních bloků. Základním kamenem návrhu je potvrzení celoměstsky významného bulváru Rohanského nábřeží o šířce 40 m s jednotnou výškovou úrovní zástavby a obchodním parterem. Podél Rohanského nábřeží je navržená souvislá uliční fronta. Hranice mezi zástavbou a přírodním parkem je určena novou promenádou pro pěší, cyklisty i bruslaře. Její hranu a význam podporuje alej s krásnými výhledy na řeku. Mírně klesající svah k vodě nabízí posezení. Na křížení vnitřní ulice a přístupové trasy od stanice metra Invalidovna je navrženo malé náměstí.

Další projekty