Přeskočit na obsah

Tenisový klub na Ořechovce

Ing. arch. Pavel Hnilička

Tenisový klub na Ořechovce

Stav

Projekt

Město

Praha 6

Kraj

Hlavní město Praha

Projekt

2020 - 2022

Realizace

2023 - 2025

Další autoři

Pavel Hnilička
Petr Bočan

Spolupracovníci

Marek Řehoř
Martin Jirsa

Investor

Městská část Praha 6
Navržený objekt tenisového klubu je umístěn v severní části Macharova náměstí, v samém středu pražské vilové čtvrti Ořechovka. Už ve dvacátých letech minulého století, kdy se se stavbou této kolonie v duchu teorie zahradního města započalo, bylo s prostorem náměstí počítáno jako se společenským, obchodním a relaxačním centrem čtvrti. Pozemek dnešních tenisových kurtů byl původně zamýšlen pro školu. Pavilon ctí výrazový charakter první republiky a užívá klasických architektonických prvků jako je sokl, sloupový řád a překlad s římsou. Zdůrazňuje řemeslné zpracování a tektoniku konstrukce. Jednotlivé konstrukční prvky jsou viditelné, avšak celkově působí vzdušným dojmem a souzní s parkovým prostředím Macharova náměstí. Svým výrazem evokuje lázeňské altány a kolonády spojené s relaxací a vybízí k zastavení. Hlavním stavebním materiálem nadzemní části je tvrdé dřevo (dub). Nosný systém pavilonu tvoří sloupy kruhového průřezu s entazí, masivní překlady dekorované reliéfy a příčné krokve zešikmené na koncích ve dvou směrech - tím je docíleno vizuálního odlehčení střešní konstrukce. Sloupy jsou vetknuty a spojeny s průvlakem pomocí ocelových patek a hlavic. Je kladen důraz na kvalitu, vysokou životnost a řemeslné zpracování materiálů.

Další projekty