Přeskočit na obsah

Myšlínské zahrady

Ing. arch. Pavel Hnilička

Stav

Projekt

Město

Mnichovice, Praha-východ

Kraj

Středočeský kraj

Projekt

2019

Realizace

2022 - 2025

Další autoři

Eliška Vaňková

Spolupracovníci

Jana Kafková
Karolína Röschl
Zuzana Moltašová
Matěj Čunát
Hlavní myšlenkou a celkovým konceptem je navázání na genia loci a snaha o zachování všech dílčích částí areálu ve vzájemné symbióze a respektu. Areál Myšlínské zahrady je tvořen dvěma dvory, které jsou ostrovy v celém sídle – jeden tradiční a pevný, druhý více rozvolněný a spojený s krajinou. Tradiční dvůr představuje statek, jehož funkce je především hospodářská, druhý dvůr pak slouží pro relaxaci. Dispozice samotného statku navazuje na obvyklou typologii (dominantní čelní fasáda s vjezdní bránou a brankou, pravidelný půdorys dvora se třemi budovami a centrální strom).Hlavní budova funguje jako restaurace v přízemí a jako penzion v prvním patře. Druhým nižším objektem na protější straně dvora je objekt dílen, kde jednotlivé místnosti slouží k různým doprovodným činnostem statku- workshopy, prodejní krámek lokálních výrobků a sušárna ovoce v podkroví. Stodola s víceúčelovým sálem a výhledem do zahrad pak dvůr v zadní části uzavírá. Druhý soubor domů zahrnuje tři další objekty – čajový dům, dům pro workshopy se sušárnou bylin a dům pro cvičení jógy. Vedle projektu statku má studie Myšlínské zahrady další dílčí projekty řešící okolní krajinu, jako je návrh zahrad a sadů, revitalizace rybníků a potoka, obnovení cest a zpřístupnění celého území.

Další projekty