Přeskočit na obsah

Továrna na svítidla Černoch, Koloděje - nominace MIES VAN DER ROHE AWARD 2005

Ing. arch. Patrik Hoffman

Stav

Projekt

Město

Koloděje

Kraj

Hlavní město Praha

Projekt

2002 - 2002

Realizace

2003 - 2004

Investor

Osvětlení Černoch s.r.o.
Zadáním investora bylo navrhnout jednoduchý, nepříliš finančně náročný objekt, který by poskytoval dostatek světla a maximálně využíval dřevěné konstrukce. Výsledná dvoupodlažní hala má čtrnáct třímetrových polí v delším směru , z nichž deset slouží výrobě, ve čtyřech je vedení firmy, administrativa a sociální zázemí. Těžké stroje jsou v přízemí, montáž se provádí na betonovém stropě v patře. Všechny ostatní konstrukce, nosné konstrukce stěn i stropů, opláštění, fasáda, jsou dřevěné. Světlo je přiváděno světlíkem, pásovými okny, proskleným vstupem a prochází všemi prostorami. Nosná konstrukce přízemí výrobní haly je železobetonová rámová se stropními panely. Montované sloupy jsou uloženy do prefabrikovaných patek. Konstrukce patra výrobní haly a administrativního bloku je vytvořena ze dřeva. Nosná dřevěná konstrukce je určitou variantou v Americe velmi rozšířeného systému „baloon framing“, ale na rozdíl od většiny amerických staveb je v tomto případě odhalená. Rozpěrky mezi nosnými prvky vytvářejí pravidelný systém kazet, montáž připomíná velkou stavebnici. Pevné části fasády byly původně navrženy z cembonitu, pro vysokou cenu a nebezpečí praskání desek byla však použita fasádní vodovzdorná překližka. Vodorovné spáry jsou zajištěny „Z“-lištami. Pásová fasádní okna byla navržena jako pevná, neotvíravá. V interiéru dominuje střední komunikační prostor. Schody i podlahové rošty jsou tu z dřevěných rohoží. Konstrukce schodiště je tvořena roštem z lamel, které tvoří soustavu stupňů a podstupnic. Tyto subtilní dřevěné struktury nebrání světlu a průhledům. Světelnou atmosféru továrny dotvářejí elegantní, velmi kvalitní svítidla, která investor sám vyrábí.

Další projekty