Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Územní plán Dolní Cerekev

Ing. Lukáš Petr

Územní plán Dolní Cerekev

Stav

Projekt

Kraj

Vysočina

Projekt

2020 - 2022

Realizace

2023 - 2023

Spolupracovníci

Bc. Jan Grygar, DIS projekt s.r.o.

Investor

městys Dolní Cerekev
Územní plán zpracovaný pro městys v kraji Vysočina (ORP Jihlava). Území městyse je rozděleno na tři místní části – Dolní Cerekev, Nový Svět a Spělov. K datu 31. 12. 2021 zde žilo 1265 obyvatel, rozloha řešeného území je 1585,34 ha. Návrh územního plánu respektuje stávající sídelní strukturu a rozvíjí obytnou funkcí sídel v rozsahu přiměřeném potenciálu řešeného území. V územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy s prvky regulačního plánu U1-U6, ve kterých jsou stanoveny podrobné podmínky pro umisťování staveb, prostorové uspořádání zástavby a další podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území. Územní plán byl zpracován v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj, který zajišťuje jednotný standard grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu.

Další projekty