Přeskočit na obsah

Územní plán Horní Újezd

Ing. Lukáš Petr

Územní plán Horní Újezd

Stav

Projekt

Kraj

Vysočina

Projekt

2021 - 2022

Realizace

2023 - 2023

Spolupracovníci

Bc. Jan Grygar, DIS projekt s.r.o.

Investor

obec Horní Újezd
Územní plán zpracovaný pro venkovskou obec v Kraji Vysočina (ORP Třebíč). Obec se nachází jižně od Třebíče. K datu 31. 12. 2021 žili v obci 264 obyvatelé, rozloha řešeného území je 716,48 ha. V územním plánu jsou vymezeny plochy s prvky regulačního plánu U1, U2, ve kterých jsou stanoveny podrobné podmínky pro umisťování staveb, prostorové uspořádání zástavby a další podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území. Územní plán byl zpracován v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj, který zajišťuje jednotný standard grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu.

Další projekty