Přeskočit na obsah

Územní plán Jakubov u Moravských Budějovic

Ing. Lukáš Petr

Územní plán Jakubov u Moravských Budějovic

Stav

Projekt

Kraj

Neurčeno

Projekt

2022 - 2023

Realizace

2023 - 2023

Spolupracovníci

Bc. Jan Grygar, DIS projekt, s.r.o.

Investor

Obec Jakubov u Moravských Budějovic
Územní plán byl zpracován pro venkovskou obec v Kraji Vysočina (ORP Moravské Budějovice). Obec Jakubov se nachází severozápadně od Moravských Budějovic na trase silnice I/38. K datu 31. 12. 2022 v obci žilo 660 obyvatel, rozloha řešeného území je 988,19 ha. Cílem návrhu územního plánu byla stabilizace sídelní struktury a vytvoření podmínek pro koordinovaný rozvoj řešeného území. V územním plánu tak byly vymezeny zastavitelné plochy a plochy územních rezerv pro budoucí rozvoj sídelní struktury. Územní plán byl zpracován v souladu s jednotným standardem územně plánovací dokumentace dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. Územní plán nabyl účinnosti dne 28.12.2023.

Další projekty