Přeskočit na obsah

Územní plán Martinice

Ing. Lukáš Petr

Územní plán Martinice

Stav

Projekt

Kraj

Vysočina

Projekt

2022 - 2022

Realizace

2023 - 2023

Další autoři

Ing. Jaroslav Krejčí, územní systém ekologické stability

Spolupracovníci

Bc. Jan Grygar, DIS projekt s.r.o.

Investor

obec Martinice
Územní plán zpracovaný pro obec v Kraji Vysočina (ORP Velké Meziříčí). Obec se nachází severovýchodně od Velkého Meziříčí. K datu 31. 12. 2021 v obci žili 462 obyvatelé, rozloha řešeného území je 604,52 ha. Návrh územního plánu vytváří podmínky pro stabilizaci sídelní struktury a pro koordinovaný rozvoj území. V územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy s prvky regulačního plánu U1, ve kterých jsou stanoveny podrobné podmínky pro umisťování staveb, prostorové uspořádání zástavby a další podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území.

Další projekty