Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Územní plán Naloučany

Ing. Lukáš Petr

Územní plán Naloučany

Stav

Projekt

Kraj

Vysočina

Projekt

2021 - 2022

Realizace

2023 - 2023

Spolupracovníci

Bc. Jan Grygar, DIS projekt s.r.o.

Investor

obec Naloučany

Územní plán zpracovaný pro venkovskou obec v Kraji Vysočina (ORP Náměšť nad Oslavou). K datu 31. 12. 2021 žili v obci 162 obyvatelé, rozloha řešeného území je 541,22 ha. Řešené území je řazeno do regionu horácké lidové architektury (přízemní zděné domy, zemědělské usedlosti se sedlovou střechou krytou taškami nebo eternitem). Územní plán stanovuje základní zásady urbanistické kompozice pro rozhodování o změnách v řešeném území a vymezuje plochy s prvky regulačního plánu U1, U2, ve kterých jsou stanoveny podrobné podmínky pro umisťování staveb, prostorové uspořádání zástavby a další podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území.