Přeskočit na obsah

Drahelčice | ÚPN SÚ Drahelčice Změna č. 4

MgA. Petr Kocourek

Stav

Realizováno

Město

Drahelčice | ORP Černošice

Kraj

Středočeský kraj

Projekt

2017 - 2020

Realizace

2020 - 2021

Investor

Obec Drahelčice
Návrh a zpracování Územního plánu Drahelčice souboru změn č. 4. Původní Územní plán sídelního útvaru (ÚPn SÚ Drahelčice) je z roku 2000. Byl následně upraven a doplněn změnami č. Z 1-3. Změna č. 4 zpracována pro územní plán v podobě úplného znění dle platné legislativy. Řešené správní území obce Drahelčice leží v ORP Černošice. Území ovlivněné vlivy aglomerace metropole Prahy, dálnicí D5 a rozsáhlou výstavbou RD. Součásti změny je i návrh koridoru pro dopravní infrastrukturu tzv. "Aglomerační okruh Prahy" a plochy občanské vybavenosti sloužící dynamicky se rozvíjející obci. Vymezení ploch pro realizaci zařízení pro výchovu a vzdělání, na pozemcích původního "Císařského statku". V řešeném území se nacházejí poddolovaná území.

Další projekty