Přeskočit na obsah

Nicov | Územní plán

MgA. Petr Kocourek

Stav

Realizováno

Město

Nicov | ORP Vimperk

Kraj

Jihočeský kraj

Projekt

2010 - 2014

Realizace

2014 - 2014

Spolupracovníci

Úřad územního plánování ORP Vimperk

Investor

Obec Nicov
Územní plán pro obec ležící v NP a CHKO Šumava. Obec s rozsáhlým správním územím a drobnými sídly ve volné krajině. Osídlení v krajiny silně poznamenáno vývojem ve 20. století, především jeho druhé poloviny. Urbanistická koncepce řeší zejména vyvážený rozvoj osídlení a krajiny, ve vztahu k přirozené a kontinuální drobné výstavbě. Podpora úměrného rozvoje k velikosti osídlení a sídel, zdrojům území i dostupností vybavenosti. Místo rozsáhlých developerských projektů, jsou navrženy plochy pro logický a vyvážený rozvoj vybavenosti sídel, pracovních příležitostí a rekreačních aktivit v krajině. Koncepce uspořádání ploch v krajině rozvíjí typické geomorfologické znaky a přírodní hodnoty. Navrženy jsou stabilizační krajinné prvky, protierozní opatření a systém akumulace vod. Striktně jsou chráněny plochy lesních porostů a údolní nivy vodních toků. Rozvoj sídel se tak "odehrává" v přirozených historických hranicích intravilánu sídel.

Další projekty