Přeskočit na obsah

Praha 14 - Kyje | Sběrný dvůr s překladištěm odpadu

MgA. Petr Kocourek

Stav

Realizováno

Město

Praha 14 - Kyje

Kraj

Hlavní město Praha

Projekt

2010 - 2015

Realizace

2016 - 2017

Investor

FCC Česká republika, spol. s r.o.
Areál a zařízení pro nakládání s odpady s objektem administrativního zázemí společnosti FCC Česká republika, spol. s r.o.. Hlavní část areálu tvoří překládací hala se čtyřmi zásobními prostory pro živnostenský a stavební odpad. Z těchto prostor odpad posléze putuje na vlastní koncové zařízení. Dále je zde venkovní sběrný dvůr se sedmi velkoobjemovými kontejnery pro odpady od drobných původců. K dispozici je i uzavřená certifikovaná mobilní sběrna s nádobami pro příjem nebezpečných odpadů. Zařízení dále disponuje mlžící jednotkou omezující prašnost, a dále kolovým a drápkovým nakladačem. Výhodná poloha v blízkosti ZEVO |zařízení pro energetické využití odpadu|. Součástí zařízení je administrativní budova se zázemím pro zaměstnance. V areálu u vjezdu mostová váha s automatickým senzorovým vážicím systémem pro evidenci odpadů, zpevněné nepropustné manipulační plochy, odtokové jímky a retenční nádrž pro zachycení povrchových odpadních vod a areálová trafostanice. Areál doplňují sadové úpravy a plochy zeleně. Projektovaná roční kapacita areálu a zařízení |CZA 01355|je 95 000 tun ostatních odpadů a 250 tun nebezpečných odpadů. Slavnostní zahájení provozu areálu 30.10.2017.

Další projekty