Přeskočit na obsah

Newsletter 11/22

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

před dvěma týdny, 8. listopadu, jsme vyhlásili výsledky 7. ročníku České ceny za architekturu (ČCA), do kterého bylo přihlášeno 201 realizací z celé České republiky. Letos jsme se mohli opět setkat ve Foru Karlín, spolu s takřka 1 400 architektkami, architekty, partnery Ceny a dalšími hosty, tvořícími největší účast při nejlepším Galavečeru ČCA – podle mne rozhodně překonávajícím dosud nejlepší loňský Galavečer! Forum bylo tak plné, že se dalo obtížně najít kolegy či kolegyně ztracené ve víru následné after party.

Výsledky již všichni znáte, jsou také uvedeny v dalším textu newsletteru, proto se tu o nich nebudu dlouho rozepisovat. Snad jen připomenu, že vítězem byla zvolena přestavba rodinného domu Na Kozině v jádru Trhových Svinů, od Atelieru 111 architekti, manželů Barbory a Jiřího Weinzettlových, prokazující trendy cirkulární ekonomiky, prostorové, materiálové i energetické úspornosti a udržitelného stavění, při bravurním využití soudobých výrazových prostředků.

Také další tři z pěti finalistů uspěli s rekonstrukcemi – největší z nich, perfekcionistická obnova paláce Elektrických podniků, Bubenská 1 od Marka Tichého a atelieru TaK, představuje dokonalou ukázku propracované, a přitom pietně pojaté obnovy špičkové meziválečné architektury. Porotu zaujaly i realizace obnovy českobudějovického Pavilonu Z, stejně jako Knihovny IGI Vratislavice. Jediná novostavba mezi finalisty, Hlídka na Stráži navržená atelierem Mjölk, pak okouzlila porotu i publikum v sále svou snovou architekturou, poetickou abstrakcí ztvárněnou ve čtyřech vyhlídkách.

Dovolte mi citaci ze závěrečné zprávy letošní poroty: „Na tomto místě je pravděpodobně důležité pochopit význam ceny udělované Českou komorou architektů. Je to zvláštní moment zamyšlení nad architekturou samotnou, nad její úlohou a odpovědností, s níž se potýká ve společnosti. Projekty, které jsou vybrány do finále, získávají status příkladů dobré praxe v architektuře. Porota o tomto bodu široce diskutovala: projekty finalistů by měly splňovat obecný předpoklad vynikající kvality vytvořeného prostoru, ale měly by také prokázat svou relevanci při řešení současných výzev v sociální a environmentální oblasti. Každý z projektů vybraných v této závěrečné fázi tak signalizuje specifickou oblast, v níž může architektura projevit svůj potenciál při podpoře a usměrňování rozvoje společnosti. Architektura je porotou vnímána v nejširším kontextu, tedy je považována za oblast zahrnující také regeneraci měst, krajinářskou architekturu či interiérový design,“ uvedla porota ve své zprávě.

Večerem nás skvěle provázela již osvědčená, i letos vtipem sršící dvojice Martha Issová a Jiří Zeman, jejichž výkon by si zasloužil samostatnou cenu ČCA. Vyzpívaný seznam partnerů Ceny aspiruje na Zlatého slavíka. Minimalistická scéna s osmi vznášejícími se bílými tělesy tvořila kulisu k předávání cen i samostatně vstupovala do děje večera. Opět pocházela opět z dílny Divadla Archa. Letos promluvila prezidentka ACE Ruth Shagemann pouze z videa, kvůli přípravě valné hromady v Bruselu, kde jsme měli minulý týden s Petrem Leškem a Pavlem Martinkem možnost osobně představit jak 30letou ČKA, tak její aktivity – ČCA i přehlídku DESET. Cenu si vítězové převzali od předsedkyně mezinárodní poroty Marialessandry Secchi, ceny finalistům a ceny partnerů předávala plejáda zástupců ministerstev a dalších orgánů a partnerských organizací.

Ocenění za významný počin z oblasti architektury, který uděluje Akademie ČCA, jsem měl letos tu čest předat spolu s hejtmankou Petrou Peckovou Janě Kostelecké za dlouhodobou a soustavnou snahu o přiblížení architektury dětem. 

Věřím, že se i k vám dostávají stejně nadšené ohlasy kolegů a laické veřejnosti, jako ke mně. Mediální pokrytí bylo velmi široké, vedle večerních Událostí a sobotního Studia 6 ČT, se ČCA dostala na prestižní weby a do tištěných medií. Kdo nebyl ve Fóru a nemohl sledovat stream na webu čt art, má možnost si záznam vychutnat zde.

Díky za další úspěšný ročník patří především týmu ČCA, který Cenu připravuje a organizuje pod vedením manažerky Ceny Dáši Mošnerové. Musím opakovaně připomenout, že veškeré náklady na organizaci jsou hrazeny z rozpočtu Ceny, tedy z prostředků poskytnutých partnery ČCA.

Česká cena za architekturu se stala tím nejlepším marketingových nástrojem popularizace kvalitní architektury a urbanismu, hodnocených bez ohledu na velikost a investiční náročnost mezinárodní porotou, neovlivněnou lokálními vztahy a jmény autorů. Propagace naší profese se zlepšuje i díky výstavám v regionech, které se letos rozšířily také díky spolupráci s KRUHEM Marcely Steinbachové. Letos jsme uspořádali na 40 výstav v krajích a další akce typu přednášky a besedy s mladými zájemci o architekturu. Již opět jednáme s vedeními krajských úřadů o trvalé spolupráci a harmonogramu výstav v příštím roce.

Dovolím si závěrem poděkovat všem partnerům ČCA, především generálnímu partnerovi, společnosti Central Group, a hlavním partnerům, KKCG Real Estate, Velux a Vekra, jakož i AOPK a oběma ministerstvům, MMR a MPO ČR. Všechny další partnery a záštity najdete na webu ČCA a v katalogu Ceny. Sedmý ročník České ceny za architekturu skončil, osmý ročník vyhlásíme počátkem února 2023, při příležitosti výstavy nominovaných a oceněných děl v CAMPu, pevně věřím, že i za vaší přítomnosti.

V listopadovém newsletteru se dozvíte ještě o mnoha dalších událostech a akcích. Kromě vyhlášení výsledků Přehlídky diplomových prací si dovolím upozornit na další akci v CAMPu týkající se dostupného bydlení. Navazuje na exkurzi do norského Osla, které se za ČKA zúčastnil také 1. místopředseda ČKA Petr Lešek a zajímavě o tom informoval na webu ČKA.

Přeji vám v přicházejícím adventním čase osobní a pracovní pohodu.

Váš předseda Jan Kasl