Přeskočit na obsah

New European Bauhaus

NEB vnáší do politiky Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu) kulturní a tvůrčí rozměr, který má ukázat, jak udržitelné inovace nabízejí hmatatelné a pozitivní zkušenosti v našem každodenním životě. Tato interdisciplinární a kreativní iniciativa byla zahájena Evropskou komisí v roce 2021.

Má pomoci při hledání cest k uskutečnění cílů Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Koncepce New European Bauhaus chce propojit svět architektury, designu a umění se světem vědy, vzdělávání a inovací. Nový evropský Bauhaus má vést k systematické změně v chápání životního stylu. Při vytváření veřejného prostoru i soukromého bydlení mají být zohledněny environmentální ohledy (využívání materiálů), kulturní hledisko (styl) a sociální cítění (inkluze). Technologie mají být užívány v souladu s estetickým vnímáním, s potřebami sociálního začleňování a s ohledem na životní prostředí. 

NEB přináší inspiraci, která má usnadnit a řídit transformaci naší společnosti podle tří neoddělitelných hodnot:

  • udržitelnost: klimatické cíle, oběhové stavitelství, nulové znečištění a biodiverzita.
  • estetika: kvalita zážitku a styl přesahující pouhou funkčnost.
  • inkluze: od podpory rozmanitosti po bezbariérovost a cenovou dostupnost

NEB spojuje občany, odborníky, podniky a instituce, aby společně nově pojali udržitelný život v Evropě i mimo ni. Kromě vytváření platformy pro experimentování a propojování podporuje iniciativa pozitivní změny také tím, že poskytuje přístup k financování krásných, udržitelných a inkluzivních projektů z prostředků EU.

Vysoce kvalitní vystavěné prostředí je klíčovým tématem NEB, protože ovlivňuje každodenní život občanů a řeší naléhavé potřeby týkající se změny klimatu, udržitelnosti, oběhového hospodářství, nákladů životního cyklu a volitelného opětovného použití, jakož i holistických, integračních a kooperativních zásad plánování.

Aktuality:

květen 2024: V úterý 21. května proběhla diskuze z cyklu otevřeného think tanku architektů (OTTA) na téma Nový Evropský Bauhaus. Více informací včetně záznamu a prezentací zde.

duben 2024: NEB ve střední Evropě, konference v Bratislavě. Více informací.  Akce v CAMPU - Evropský Bauhaus: aktivovat, více informací

únor 2024: Druhý ročník Festivalu New European Bauhaus (NEB) se se konal ve dnech 9. - 13. dubna 2024, a to v Bruselu a na dalších místech v Evropě i mimo ni. Více informací.

říjen 2023: New European Bauhaus Prizes 2024: přihlášky do 10. listopadu

srpen 2023: New European Bauhaus Prize 2023 - dne 22. června proběhlo v Bruselu slavnostní vyhlášení třetího ročníku Ceny Nový Evropský Bauhaus 2023. Více informací.

srpen 2023: Festival New European Bauhaus 2024: výzva k podání přihlášek - druhý ročník Festivalu New European Bauhaus (NEB) se bude konat ve dnech 18. - 20. dubna 2024, a to v Bruselu a na dalších místech v Evropě i mimo ni. Více informací.