Přeskočit na obsah

Školení porotců architektonických soutěží

Zájemce o práci v porotách architektonických soutěží seznámíme se základními právními dokumenty - soutěžním řádem a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Aktuálně není stanoven termín školení. Zájemci o účast v případě vypsání se mohou hlásit Kateřině Slané písemně na e-mail katerina.slana@cka.cz.