Přeskočit na obsah

Školení porotců architektonických soutěží

Zájemce o práci v porotách architektonických soutěží seznámíme se základními právními dokumenty - soutěžním řádem a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Účastníci se seznámí také s požadavky na porotce a jejich postavením v průběhu soutěže. Hlavní část školení se věnuje základním aspektům soutěží, jejich průběhu a dobrým i varovným příkladům z praxe.

Aktuálně není stanoven termín školení. 

Zájemci o účast v případě vypsání se mohou hlásit Tereze Zemanové písemně na e-mail tereza.zemanova@cka.cz.