Přeskočit na obsah

Nová Divočina

M.A. Martin Kloda

Stav

Realizováno

Město

Praha

Kraj

Hlavní město Praha

Projekt

2017 - 2017

Realizace

2018 - 2018

Další autoři

Ing.arch. Hana Procházková
Ing.arch. Petr Tůma

Spolupracovníci

Ing. Magdaléna Smetanová

Investor

MČ Praha 14, Praha 14 kulturní. Komunitní centrum Vybíralka
Hned vedle Plechárny je "území nikoho". Odpadky, injekční stříkačky, náletové křoviny. Nazvali jsme je „Divočina“. Divočina je neudržované místo, „městská jungle“ mezi sídlištěm Vybíralka (Praha 14) a nově otevřeným parkem U Čeňku (Dolní Počernice). Nevyužívané území má potenciál stát se vstupní bránou mezi obytnou zónou panelových domů a rekreační plochou nového parku s inline dráhou a cyklostezkou. Dosavadní stav území divočiny vytváří spíš bariéru, podél které vede směrem k parku vyšlapaná pěšina. Divočina sousedí s komunitním centrem Plechárna, ohniskem místních kulturních i sportovních aktivit. Nabízí možnost rozšíření venkovních aktivit Plechárny i do území divočiny. Chceme toto místo změnit řadou drobných, rychlých a nenákladných akcí: vyčistit jej, provést základní údržbu náletové zeleně a připravit drobné terénní úpravy. Zároveň nechceme potlačit charakter divočiny. Není potřeba přetvářet svébytné území rozsáhlými (a tedy i nákladnými) úpravami na městský park, když okolo je upravených parkových ploch dostatek. Stačí učinit místo přehledným a průchozím a navodit v něm pocit bezpečí, vybídnout lidi k jeho užívání. Účast obyvatel Vybíralky na přípravě a realizaci záměru je důležitá. Umožňuje veřejnosti vytvoření vztahu k divočině a její spontánní přijetí, tedy důležité předpoklady dalšího užívání komunitního prostoru a péče o něj. V širším měřítku může intervence přispět k větší identifikaci obyvatel se čtvrtí, ve které žijí.

Další projekty