Portrait

Funkce

členka dozorčí rady ČKA
zvolena v roce 2021 za region Morava a Slezsko na dvouleté funkční období

Pozice

  • od 04/2021 členka DR ČKA

Kontakt

Ing. arch. Jana Janíková
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
541 651 375
[email protected]