Přeskočit na obsah

Stavovský soud

Stavovský soud je orgán České komory architektů pověřený konáním disciplinárního řízení a také vedením smírčího a rozhodčího řízení.