Výroční zprávy o činnosti dozorčí rady České komory architektů jsou ke stažení níže.