Zápisy z jednání v PDF.


Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc. Termíny jednání 2014 >>