Zápisy z jednání v PDF.


Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc.
Termíny jednání 2015 >>