Portrait

Funkce

členka Stavovského soudu ČKA
zvolena v roce 2020

Pozice

  • od 04/2020 členka Stavovského soudu ČKA

Kontakt

Ing. arch. Markéta Bromová
Koněvova 155/4
130 00 Praha 3
776 226 208
[email protected]
www.marketabromova.cz