Stanovuje hodnotu územněplánovací dokumentace, hodnoty projektových prací pozemní a krajinářské stavby, stanovení investičních nákladů stavby dle cenových ukazatelů na rok 2018. Nově je možné vypočíst cenu stavby podle převažující nosné konstrukce.


Kalkulačka nabízí možnost vypočíst individuální cenovou nabídku (honorář) za vypracování autorizované stavební projektové nebo územně plánovací dokumentace. K vypočtené časové náročnosti si projekční kanceláře v rámci volné hospodářské soutěže stanoví vlastní hodinovou sazbu, kterou se násobí kalkulačkou vypočtená časová náročnost investorem požadovaných prací.

KALKULAČKA - POZEMNÍ A KRAJINÁŘSKÉ STAVBY

Kalkulačka stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování stavební projektové dokumentace dle typu, kategorie obtížnosti a velikosti pozemní nebo krajinářské stavby – předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby v souladu s příslušnými právními předpisy. Součástí kalkulačky je rovněž možnost stanovení investičních nákladů stavby podle zadaných požadovaných parametrů konkrétní stavby. Nově jsou doplněny cenové cenové ukazatele pro rok 2018 i pro jednotlivé typy nosných konstrukcí.

Dne 1. 3. 2022 došlo k aktualizaci cenového ukazatele stavebnictví pro rok 2022 a průměrné hodinové sazby projektové kanceláře.

KALKULAČKA - ÚZEMNÍ PLÁN

Kalkulačka stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování územního plánu dle velikosti a obtížnosti řešeného území – předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné a i z dlouhodobého hlediska dostatečné a kvalitní územně plánovací dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy.

KALKULAČKA - REGULAČNÍ PLÁN A ÚZEMNÍ STUDIE

Kalkulačka stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování regulačního plánu (z podnětu, nebo na žádost) dle velikosti a obtížnosti řešeného území – předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné a i z dlouhodobého hlediska dostatečné a kvalitní územně plánovací dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy. Kalkulačku je možné použít i pro stanovení předpokládané časové náročnosti nezbytné pro zpracování územní studie.

CENY A ODMĚNY V SOUTĚŽÍCH NA POZEMNÍ A KRAJINÁŘSKÉ STAVBY