Přeskočit na obsah

Tiskové zprávy ČKA

Na Novomlýnskou bránu architektonická soutěž neproběhla

10. 1. 2012

V souvislosti se zvýšenou veřejnou pozorností věnovanou zástavbě na nároží ulic Revoluční a Lannova v předprostoru Štefánikova mostu v Praze 1, považuje Česká komora architektů (ČKA) za nezbytné zveřejnit toto prohlášení.

Zemřel Karel Hubáček

25. 11. 2011

Po dlouhé nemoci zemřel 23. listopadu 2011 Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr. h. c., který patřil mezi mimořádné osobnosti české architektury 20. století.

Poctu ČKA 2011 dostane in memoriam Karel Prager

15. 11. 2011

Česká komora architektů (ČKA) se rozhodla udělit Poctu ČKA 2011 in memoriam architektovi Karlu Pragerovi (1923-2001). Slavnostní ceremoniál proběhne na jaře příštího roku.

Zboří se nádražní hala v Havířově?

10. 11. 2011

Česká komora architektů (ČKA) doporučila vedení Českých drah, a.s. (ČD), i Magistrátu města Havířova znovu zvážit, zda je nutné demolovat stávající architektonicky cennou odbavovací halu havířovského nádraží. Současně ČKA doporučila v případě zadávání veřejných zakázek postupovat formou architektonické soutěže, která přináší nejvhodnější řešení daného úkolu. Tento postup však České dráhy ani město Havířov bohužel nevyužívají.

Architekti kritizují přeregulovanost územních plánů

9. 11. 2011

V územních plánech měst a obcí se stále častěji objevují regulace, které do tohoto typu dokumentace nepatří a následně omezují výstavbu domů i ostatních staveb.

Na doporučení ČKA byla zrušena výzva k řešení vstupních prostor Národní galerie

2. 11. 2011

Počátkem října 2011 zveřejnila Národní galerie v Praze výzvu k předložení ideových návrhů na nové řešení návštěvnických vstupních prostor a úpravy předpolí Veletržního paláce v Praze. Výběrové řízení nebylo dle zjištění České komory architektů vypsáno v souladu s platnou legislativou a řády České komory architektů.

Chybný postup při zadání zakázky na prostory bývalého cukrovaru v Břeclavi

20. 9. 2011

I Břeclav se bohužel připojila k řadě měst a obcí, která podceňují zpracování projektové dokumentace na své významné stavby. Město vypsalo výběrové řízení na studii řešení bývalého cukrovaru, aniž by si uvědomilo, že se ho nemohou zúčastnit žádní architekti ani stavební inženýři. Projektanti by totiž svou účastí v soutěži porušili základní pravidla stanovená profesními řády České komory architektů (ČKA) a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Soutěž na vybudování univerzitního kampusu na Albertově - příkladné chování Univerzity Karlovy

19. 9. 2011

V polovině roku 2006 začal pracovat tým Univerzity Karlovy v Praze na přípravě výstavby center excelence přírodních a lékařských věd v prostoru minikampusu Albertov. Do projektu jsou zapojeny tři fakulty – Přírodovědecká, Matematicko-fyzikální a 1. lékařská fakulta. Jednání jejich zástupců, za podpory rektorátu, vyústila v dubnu roku 2008 ve zpracování zátěžové studie, která řeší dobudování univerzitního centra na Albertově výstavbou dvou objektů – Biocentra a Globcentra, v nichž vznikne centrum pro biologický, biomedicínský a biochemický výzkum a centrum studia globálních změn. Tato společná vědecko-pedagogická centra tří významných fakult budou představovat seskupení přírodovědných disciplín s mimořádným potenciálem v oblasti badatelského výzkumu i transferu poznatků do aplikační a výukové oblasti.

Architekti očekávají soutěž na expozice Národního muzea

22. 7. 2011

Historická budova Národního muzea byla 7. července 2011 uzavřena a započala její rekonstrukce, která potrvá do června 2015. Kromě obnovy stavby budou také řešeny stálé expozice, jejichž investiční náklady by se měly pohybovat v řádech stovek milionů Kč. Vedení muzea připravuje na rok 2012 výběrové řízení na jejich řešení. Česká komora architektů (ČKA) doporučuje využít pro tento účel architektonickou soutěž.

Senát Parlamentu České republiky navrhuje schválit Politiku architektury ČR

2. 6. 2011

Na včerejší schůzce Senátu bylo ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice vydáno usnesení, v němž se výbor rozhodl podpořit přijetí dokumentu Politika architektury ČR – Národní program stavební kultury, a doporučil vládě jeho schválení. Dokument předložila Senátu i příslušným ministerstvům Česká komora architektů.

ČKA zaslala návrh na prohlášení obchodního domu Uran v České Lípě kulturní památkou

31. 5. 2011

Česká komora architektů zaslala včera na Ministerstvo kultury ČR návrh na prohlášení obchodního střediska Uran (nyní Banco) v České Lípě kulturní památkou. Svou žádost podložila odborným posudkem zpracovaným teoretikem architektury prof. Rostislavem Šváchou. Jedině zapsání stavby na seznam nemovitého kulturního dědictví by mohlo zabránit plánované demolici.

Architekt Viktor Rudiš převzal Poctu ČKA 2010

13. 5. 2011

Architektu Viktoru Rudišovi byla včera na slavnostním aktu v budově rektorátu Vysokého učení technického v Brně předána Pocta České komory architektů 2010. Získal ji za přínos české architektuře, architektonickou tvorbu, která nezakolísala, a za své morální postoje. Při této příležitosti byla rovněž pokřtěna publikace Viktor Rudiš – Ósaka.

Vzniká Česká cena za architekturu

9. 5. 2011

Předseda ČKA Jan Vrana a výkonný ředitel ČT2 Jan Mrzena podepsali dne 4.5.2011 Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci. Tisková zpráva.

Pocta ČKA 2010 - Viktor Rudiš

4. 5. 2011

Česká moderní architektura nemá mnoho žijících tvůrců, kteří by si za své morální postoje, pedagogickou činnost a hodnotné dílo zasloužili takové ocenění jako brněnský architekt Viktor Rudiš, jemuž se porota rozhodla propůjčit Poctu České komory architektů za rok 2010.

Předsedou České komory architektů znovu zvolen Jan Vrana

4. 5. 2011

Na Valné hromadě České komory architektů (ČKA) v Praze byli 16. dubna 2011 zvoleni noví členové orgánů ČKA. V uplynulých dvou týdnech proběhly volby předsedů a místopředsedů. Do funkce předsedy ČKA byl znovu zvolen Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana.

Mies van der Rohe Award 2011 získal David Chipperfield

21. 4. 2011

Nadace Mies van der Rohe se sídlem v Barceloně a Evropská komise vyhlásily 11. dubna 2011 výsledky prestižní soutěžní přehlídky Mies van der Rohe Award 2011. Soutěž představuje nejlepší realizovaná architektonická díla v Evropské unii za uplynulé dva roky. V letošním roce získal nejvyšší ocenění projekt rekonstrukce berlínského Nového muzea od britského architekta Davida Chipperfielda. Ani jedna z deseti českých staveb nominovaných na cenu se do finále neprobojovala.

Mimořádně rušná Valná hromada České komory architektů 2011

19. 4. 2011

V sobotu 16. dubna 2011 se uskutečnilo v Praze zasedání valné hromady České komory architektů (ČKA), kterého se zúčastnil rekordní počet členů této organizace – téměř 360 osob. U zasedání v posledních letech bylo vždy registrováno přibližně o 200 architektů méně. Příčinou vyšší účasti byla jednoznačně nespokojenost se stavem ve společnosti, investiční výstavbě ale zejména ve veřejných zakázkách a hospodaření s veřejnými financemi obecně.

K pročištění veřejných zakázek nedojde

12. 4. 2011

Česká komora architektů se cítí zavázána informovat veřejnost o marných očekáváních na zlom ve veřejných zakázkách.

Čeští architekti zvítězili na celosvětové přehlídce staveb v Hannoveru

25. 1. 2011

Architekti Zdeněk Rychtařík a Jiří Smolík (Vyšehrad atelier) získali jednu ze čtyř prvních cen v jedenáctém ročníku mezinárodní architektonické přehlídky zaměřené na inovační řešení interiérů – Contractworld.award 2011. Prestižní soutěže se zúčastnilo 525 ateliérů z 34 zemí světa. Ceny byly předány 15. ledna 2011 v Hannoveru.

Nominace ČKA na Mies van der Rohe Award 2011

27. 8. 2010

Česká komora architektů (ČKA) byla stejně jako v předchozích letech vyzvána společně s ostatními evropskými profesními organizacemi k nominování nejlepších evropských staveb do bienále soutěžní přehlídky realizací Mies van der Rohe Award 2011. Tuto prestižní soutěž pořádá Evropská unie a Nadace Mies van der Rohe v Barceloně. Představenstvo ČKA se rozhodlo doporučit účast Národní technické knihovny v Praze a hotelu Karlov v Benešově.