Přeskočit na obsah

Tiskové zprávy ČKA

ČKA doporučila čestné členství Ladislava Lábuse v Americkém institutu architektů

15. 10. 2012

Na žádost Amerického institutu architektů (AIA) zaslala Česká komora architektů doporučení k nominaci Ladislava Lábuse na získání čestného členství v této prestižní profesní organizaci. Zda se architekt stane čestným členem AIA závisí právě na zaslaných referencích odborníků a institucí, na základě nichž rozhoduje odborná porota. Za Českou republiku doporučení sestavila ČKA a architekt Josef Pleskot.

Česká komora architektů podpořila Cenu Petra Parléře

11. 10. 2012

Česká komora architektů (ČKA) si velmi váží aktivit Společnosti Petra Parléře, které směřují ke kultivaci měst a obcí. Oceňuje úsilí Společnosti dostávat kvalitní architekturu a diskusi o prostředí a veřejném prostoru i k těm zadavatelům, kteří by k takovému kroku možná sami těžko hledali cestu. I přes neúplný soulad soutěžních podmínek se Soutěžním řádem ČKA se Komora rozhodla prohlásit také letošní 10. ročník soutěže za regulérní.

Česká architektura nominovaná na Cenu Miese van der Rohe 2013

10. 10. 2012

Česká komora architektů (ČKA) a dva vybraní experti se stejně jako v předchozích letech podíleli na nominaci nejlepších současných českých staveb do prestižní mezinárodní přehlídky realizací Mies van der Rohe Award 2013. Komora doporučila na udělení této jedinečné Ceny Evropské unie za současnou architekturu čtyři česká architektonická díla, Igor Kovačević tři stavby a Osamu Okamura pět.

ČKA potvrdila regulérnost soutěže na Štvanici

5. 10. 2012

Pražský magistrát se rozhodl po nevhodném výběrovém řízení vypsaném počátkem roku zorganizovat veřejnou architektonickou soutěž na řešení území ostrova Štvanice v Praze. Soutěžní podmínky schválila v září Rada hlavního města, za regulérní je prohlásila také Česká komora architektů (ČKA) a 5. října byla soutěž vyhlášena. Praha hodlá do revitalizace ostrova investovat 0,5 miliardy Kč.

Pevnější zakotvení architektonických soutěží v legislativě

3. 10. 2012

Příslibem příchodu nové vlny české architektury jsou legislativní změny týkající se zadávání veřejných zakázek na veřejné stavby a územní plány. Před dokončením je prováděcí vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR doplňující novelizovaný Zákon o veřejných zakázkách, která vyjasňuje podmínky pro pořádání soutěže o návrh – architektonické soutěže. Architektonické soutěže jsou nejčistší a nejekonomičtější formou zadávání veřejných zakázek v oblasti architektury a urbanismu. Navíc umožňují soutěžit desítkám i stovkám ateliérů a návrhy hodnotí z hlediska kvality a nikoli jen ceny. Nová vyhláška je proto příslibem příchodu nové vlny architektury v Česku.

Vyjádření ČKA k prezidentovu vetu zákona o hospodaření energií

21. 8. 2012

ČKA se ztotožňuje s cíli novely zákona o hospodaření energií. Hodnocení energetické náročnosti budov považuje za společnosti prospěšné.

Vyjádření k soutěži o Cenu Petra Parléře

30. 7. 2012

Česká komora architektů (ČKA) si velmi váží aktivit Společnosti Petra Parléře, které směřují ke kultivaci měst a obcí. Oceňuje úsilí Společnosti dostávat kvalitní architekturu a diskusi o prostředí i veřejném prostoru i k těm zadavatelům, kteří by k takovému kroku možná sami těžko hledali cestu. Vzhledem ke svému zákonnému pověření ČKA dohlížet nad architektonickými soutěžemi, po přezkoumání soutěžních podmínek Ceny Petra Parléře, však musí Komora konstatovat, že nejsou v souladu s platnými předpisy.

Vítěz soutěže na knihovnu neměl porušovat soutěžní podmínky

14. 7. 2012

Česká komora architektů (ČKA) již po skončení soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR v roce 2007 upozorňovala na porušení soutěžních podmínek vítězem. Včera jí dal Obvodní soud pro Prahu 1 za pravdu, když vyhověl žalobě architektů, kteří se v soutěži umístili na třetím místě.

Ateliér HŠH vyhrál soudní spor o knihovnu

29. 6. 2012

Ve čtvrtek 28. 6. 2012 vyhověl Obvodní soud pro Prahu 1 v plném rozsahu žalobě společnosti HŠH, která protestovala proti změně zadání v průběhu soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR v roce 2007. Informoval o tom portál idnes.cz

Zemřel architekt Jan Štípek

25. 5. 2012

Ve čtvrtek 24. května 2012 v ranních hodinách zemřel architekt a vysokoškolský pedagog Doc. Ing. arch. Jan Štípek (*12. 8. 1941). Významnou měrou se v roce 1992 zasloužil o vznik České komory architektů, byl jejím prvním předsedou a v této pozici působil s přestávkami 10 let. V učebnicích české architektury najdeme jeho administrativní budovu Průmstavu (dnes Qubix) z roku 1976 ve Štětkově ulici v Praze 4, jejíž rekonstrukce byla v letošním roce dokončena.

Obchodní dům v České Lípě se zatím na seznam památek nedostal

23. 5. 2012

Česká komora architektů (ČKA) podala loni v květnu na Ministerstvo kultury ČR podnět k prohlášení obchodního střediska Banco (dříve Uran) v České Lípě kulturní památkou. Po téměř roce ministerstvo zaslalo odmítavé stanovisko. Představenstvo ČKA se nyní rozhodlo proti závěru MK ČR protestovat. V současné době se diskutuje nejefektivnější forma postupu.

Dementi / K územní studii Aupark Brno

17. 5. 2012

Česká komora architektů se ohrazuje proti vyjádření médií, která nesprávně uvádějí důvody vedení disciplinárního řízení se dvěma autorizovanými architekty, kteří se podíleli na studii brněnského nákupního centra Aupark.

Předsedou ČKA zvolen Josef Panna

17. 5. 2012

Představenstvo České komory architektů (ČKA) si na svém zasedání 15. 5. 2012 zvolilo nového předsedu této profesní organizace, kterým se stal architekt Josef Panna. Na Valné hromadě České komory architektů byli 21. dubna 2012 zvoleni noví členové všech samosprávních orgánů ČKA. Z nich jsou v těchto dnech voleni předsedové a místopředsedové představenstva ČKA, dozorčí rady ČKA a Stavovského soudu ČKA.

Z valné hromady České komory architektů

23. 4. 2012

V Brně se konala v sobotu 21. dubna 2012 valná hromada České komory architektů (ČKA), na níž se sešlo více než 300 jejích členů. Kromě aktuálních problémů profese byl předmětem diskuse především návrh nové koncepce komunikační strategie ČKA, zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže, mimořádné členství a příprava nové soutěžní přehlídky realizovaných staveb. Rovněž proběhly volby do orgánů ČKA.

Architekti dostali medaile ČKAIT

12. 4. 2012

Na slavnostním setkání příznivců České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT) byly dne 16. března 2012 v Konferenčním centru City Tower v Praze uděleny pamětní medaile.

Pražský magistrát přislíbil soutěž na řešení ostrova Štvanice

23. 3. 2012

Česká komora architektů (ČKA) vyzvala v polovině února Magistrát hl. města Prahy, aby usiloval o odbornou diskusi nad využitím ostrova Štvanice i revitalizací okolí Vltavy. Zároveň Komora upozornila na možnost hledání nejlepšího řešení významného městského území formou architektonické soutěže. Dnes ČKA obdržela vstřícné vyjádření od radní hl. města Prahy Aleksandry Udženiji, která plánuje s Komorou v této věci spolupracovat.

Znovu k boření haly ve Frýdku-Místku

23. 3. 2012

V médiích byl prezentován prostřednictvím náměstka primátora města Frýdku-Místku Mgr. Michala Pobuckého názor České komory architektů na záměr demolice víceúčelové haly v tomto městě. S interpretací, která se pokusila znevážit stanovisko České komory architektů, nemůžeme souhlasit.

Ke kauze Aupark Brno

20. 3. 2012

V pátek 9. března 2012 proběhlo jednání Stavovského soudu ČKA ve věci disciplinárního řízení s autorizovanými architekty Jaroslavem Dokoupilem a Radoslavem Kobzou, ve kterém byla posuzována jejich činnost při zpracování územní studie "Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno".

Zvažte demolici sportovní haly ve Frýdku-Místku

1. 3. 2012

Česká komora architektů (ČKA) doporučila Magistrátu města Frýdku-Místku znovu zvážit záměr demolice víceúčelové sportovní haly. Stavba se řadí mezi nejvýznamnější sportovní stavby v regionu a je důležitým symbolem města. Její nahrazení multifunkčním centrem pravděpodobně nebude adekvátní náhradou za ztrátu kvalitní architektury.

Využití ostrova Štvanice i revitalizace okolí Vltavy si zaslouží odbornou diskusi

20. 2. 2012

Česká komora architektů (ČKA) zahájila jednání s Magistrátem hl. města Prahy o způsobech výběrových řízení, která se dotýkají revitalizace celého nábřeží Vltavy, náplavek a ostrovů. Jelikož jde o rozsáhlá a cenná území, doporučuje Komora magistrátu, aby včas zapojil do diskuse o takto závažném tématu odbornou veřejnost a usiloval o co nejkvalitnější řešení jednotlivých lokalit. Za nejvhodnější postup považuje ČKA ideové architektonické soutěže.

K předražení Justičního paláce v Brně nemuselo dojít

16. 1. 2012

Za nesprávné fakturování a tedy špatné nakládání se státními penězi při výstavbě brněnského justičního paláce vyměřil 10. ledna 2012 finanční úřad Krajskému soudu v Brně pokutu ve výši 1,936 miliard Kč. Tato skutečnost bývá zlehčována jako formální pochybení. Problematickou investicí se ale při tom dávno před tím zabýval antimonopolní úřad, národní kontrolní úřad, soudy i policie.

Na Novomlýnskou bránu architektonická soutěž neproběhla

10. 1. 2012

V souvislosti se zvýšenou veřejnou pozorností věnovanou zástavbě na nároží ulic Revoluční a Lannova v předprostoru Štefánikova mostu v Praze 1, považuje Česká komora architektů (ČKA) za nezbytné zveřejnit toto prohlášení.

Zemřel Karel Hubáček

25. 11. 2011

Po dlouhé nemoci zemřel 23. listopadu 2011 Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr. h. c., který patřil mezi mimořádné osobnosti české architektury 20. století.

Poctu ČKA 2011 dostane in memoriam Karel Prager

15. 11. 2011

Česká komora architektů (ČKA) se rozhodla udělit Poctu ČKA 2011 in memoriam architektovi Karlu Pragerovi (1923-2001). Slavnostní ceremoniál proběhne na jaře příštího roku.