Přeskočit na obsah

Tiskové zprávy ČKA

Vyjádření k soutěži o Cenu Petra Parléře

30. 7. 2012

Česká komora architektů (ČKA) si velmi váží aktivit Společnosti Petra Parléře, které směřují ke kultivaci měst a obcí. Oceňuje úsilí Společnosti dostávat kvalitní architekturu a diskusi o prostředí i veřejném prostoru i k těm zadavatelům, kteří by k takovému kroku možná sami těžko hledali cestu. Vzhledem ke svému zákonnému pověření ČKA dohlížet nad architektonickými soutěžemi, po přezkoumání soutěžních podmínek Ceny Petra Parléře, však musí Komora konstatovat, že nejsou v souladu s platnými předpisy.

Vítěz soutěže na knihovnu neměl porušovat soutěžní podmínky

14. 7. 2012

Česká komora architektů (ČKA) již po skončení soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR v roce 2007 upozorňovala na porušení soutěžních podmínek vítězem. Včera jí dal Obvodní soud pro Prahu 1 za pravdu, když vyhověl žalobě architektů, kteří se v soutěži umístili na třetím místě.

Ateliér HŠH vyhrál soudní spor o knihovnu

29. 6. 2012

Ve čtvrtek 28. 6. 2012 vyhověl Obvodní soud pro Prahu 1 v plném rozsahu žalobě společnosti HŠH, která protestovala proti změně zadání v průběhu soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR v roce 2007. Informoval o tom portál idnes.cz

Zemřel architekt Jan Štípek

25. 5. 2012

Ve čtvrtek 24. května 2012 v ranních hodinách zemřel architekt a vysokoškolský pedagog Doc. Ing. arch. Jan Štípek (*12. 8. 1941). Významnou měrou se v roce 1992 zasloužil o vznik České komory architektů, byl jejím prvním předsedou a v této pozici působil s přestávkami 10 let. V učebnicích české architektury najdeme jeho administrativní budovu Průmstavu (dnes Qubix) z roku 1976 ve Štětkově ulici v Praze 4, jejíž rekonstrukce byla v letošním roce dokončena.

Obchodní dům v České Lípě se zatím na seznam památek nedostal

23. 5. 2012

Česká komora architektů (ČKA) podala loni v květnu na Ministerstvo kultury ČR podnět k prohlášení obchodního střediska Banco (dříve Uran) v České Lípě kulturní památkou. Po téměř roce ministerstvo zaslalo odmítavé stanovisko. Představenstvo ČKA se nyní rozhodlo proti závěru MK ČR protestovat. V současné době se diskutuje nejefektivnější forma postupu.

Dementi / K územní studii Aupark Brno

17. 5. 2012

Česká komora architektů se ohrazuje proti vyjádření médií, která nesprávně uvádějí důvody vedení disciplinárního řízení se dvěma autorizovanými architekty, kteří se podíleli na studii brněnského nákupního centra Aupark.

Předsedou ČKA zvolen Josef Panna

17. 5. 2012

Představenstvo České komory architektů (ČKA) si na svém zasedání 15. 5. 2012 zvolilo nového předsedu této profesní organizace, kterým se stal architekt Josef Panna. Na Valné hromadě České komory architektů byli 21. dubna 2012 zvoleni noví členové všech samosprávních orgánů ČKA. Z nich jsou v těchto dnech voleni předsedové a místopředsedové představenstva ČKA, dozorčí rady ČKA a Stavovského soudu ČKA.

Z valné hromady České komory architektů

23. 4. 2012

V Brně se konala v sobotu 21. dubna 2012 valná hromada České komory architektů (ČKA), na níž se sešlo více než 300 jejích členů. Kromě aktuálních problémů profese byl předmětem diskuse především návrh nové koncepce komunikační strategie ČKA, zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže, mimořádné členství a příprava nové soutěžní přehlídky realizovaných staveb. Rovněž proběhly volby do orgánů ČKA.

Architekti dostali medaile ČKAIT

12. 4. 2012

Na slavnostním setkání příznivců České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT) byly dne 16. března 2012 v Konferenčním centru City Tower v Praze uděleny pamětní medaile.

Pražský magistrát přislíbil soutěž na řešení ostrova Štvanice

23. 3. 2012

Česká komora architektů (ČKA) vyzvala v polovině února Magistrát hl. města Prahy, aby usiloval o odbornou diskusi nad využitím ostrova Štvanice i revitalizací okolí Vltavy. Zároveň Komora upozornila na možnost hledání nejlepšího řešení významného městského území formou architektonické soutěže. Dnes ČKA obdržela vstřícné vyjádření od radní hl. města Prahy Aleksandry Udženiji, která plánuje s Komorou v této věci spolupracovat.

Znovu k boření haly ve Frýdku-Místku

23. 3. 2012

V médiích byl prezentován prostřednictvím náměstka primátora města Frýdku-Místku Mgr. Michala Pobuckého názor České komory architektů na záměr demolice víceúčelové haly v tomto městě. S interpretací, která se pokusila znevážit stanovisko České komory architektů, nemůžeme souhlasit.

Ke kauze Aupark Brno

20. 3. 2012

V pátek 9. března 2012 proběhlo jednání Stavovského soudu ČKA ve věci disciplinárního řízení s autorizovanými architekty Jaroslavem Dokoupilem a Radoslavem Kobzou, ve kterém byla posuzována jejich činnost při zpracování územní studie "Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno".

Zvažte demolici sportovní haly ve Frýdku-Místku

1. 3. 2012

Česká komora architektů (ČKA) doporučila Magistrátu města Frýdku-Místku znovu zvážit záměr demolice víceúčelové sportovní haly. Stavba se řadí mezi nejvýznamnější sportovní stavby v regionu a je důležitým symbolem města. Její nahrazení multifunkčním centrem pravděpodobně nebude adekvátní náhradou za ztrátu kvalitní architektury.

Využití ostrova Štvanice i revitalizace okolí Vltavy si zaslouží odbornou diskusi

20. 2. 2012

Česká komora architektů (ČKA) zahájila jednání s Magistrátem hl. města Prahy o způsobech výběrových řízení, která se dotýkají revitalizace celého nábřeží Vltavy, náplavek a ostrovů. Jelikož jde o rozsáhlá a cenná území, doporučuje Komora magistrátu, aby včas zapojil do diskuse o takto závažném tématu odbornou veřejnost a usiloval o co nejkvalitnější řešení jednotlivých lokalit. Za nejvhodnější postup považuje ČKA ideové architektonické soutěže.

K předražení Justičního paláce v Brně nemuselo dojít

16. 1. 2012

Za nesprávné fakturování a tedy špatné nakládání se státními penězi při výstavbě brněnského justičního paláce vyměřil 10. ledna 2012 finanční úřad Krajskému soudu v Brně pokutu ve výši 1,936 miliard Kč. Tato skutečnost bývá zlehčována jako formální pochybení. Problematickou investicí se ale při tom dávno před tím zabýval antimonopolní úřad, národní kontrolní úřad, soudy i policie.

Na Novomlýnskou bránu architektonická soutěž neproběhla

10. 1. 2012

V souvislosti se zvýšenou veřejnou pozorností věnovanou zástavbě na nároží ulic Revoluční a Lannova v předprostoru Štefánikova mostu v Praze 1, považuje Česká komora architektů (ČKA) za nezbytné zveřejnit toto prohlášení.

Zemřel Karel Hubáček

25. 11. 2011

Po dlouhé nemoci zemřel 23. listopadu 2011 Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr. h. c., který patřil mezi mimořádné osobnosti české architektury 20. století.

Poctu ČKA 2011 dostane in memoriam Karel Prager

15. 11. 2011

Česká komora architektů (ČKA) se rozhodla udělit Poctu ČKA 2011 in memoriam architektovi Karlu Pragerovi (1923-2001). Slavnostní ceremoniál proběhne na jaře příštího roku.

Zboří se nádražní hala v Havířově?

10. 11. 2011

Česká komora architektů (ČKA) doporučila vedení Českých drah, a.s. (ČD), i Magistrátu města Havířova znovu zvážit, zda je nutné demolovat stávající architektonicky cennou odbavovací halu havířovského nádraží. Současně ČKA doporučila v případě zadávání veřejných zakázek postupovat formou architektonické soutěže, která přináší nejvhodnější řešení daného úkolu. Tento postup však České dráhy ani město Havířov bohužel nevyužívají.

Architekti kritizují přeregulovanost územních plánů

9. 11. 2011

V územních plánech měst a obcí se stále častěji objevují regulace, které do tohoto typu dokumentace nepatří a následně omezují výstavbu domů i ostatních staveb.

Na doporučení ČKA byla zrušena výzva k řešení vstupních prostor Národní galerie

2. 11. 2011

Počátkem října 2011 zveřejnila Národní galerie v Praze výzvu k předložení ideových návrhů na nové řešení návštěvnických vstupních prostor a úpravy předpolí Veletržního paláce v Praze. Výběrové řízení nebylo dle zjištění České komory architektů vypsáno v souladu s platnou legislativou a řády České komory architektů.

Chybný postup při zadání zakázky na prostory bývalého cukrovaru v Břeclavi

20. 9. 2011

I Břeclav se bohužel připojila k řadě měst a obcí, která podceňují zpracování projektové dokumentace na své významné stavby. Město vypsalo výběrové řízení na studii řešení bývalého cukrovaru, aniž by si uvědomilo, že se ho nemohou zúčastnit žádní architekti ani stavební inženýři. Projektanti by totiž svou účastí v soutěži porušili základní pravidla stanovená profesními řády České komory architektů (ČKA) a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Soutěž na vybudování univerzitního kampusu na Albertově - příkladné chování Univerzity Karlovy

19. 9. 2011

V polovině roku 2006 začal pracovat tým Univerzity Karlovy v Praze na přípravě výstavby center excelence přírodních a lékařských věd v prostoru minikampusu Albertov. Do projektu jsou zapojeny tři fakulty – Přírodovědecká, Matematicko-fyzikální a 1. lékařská fakulta. Jednání jejich zástupců, za podpory rektorátu, vyústila v dubnu roku 2008 ve zpracování zátěžové studie, která řeší dobudování univerzitního centra na Albertově výstavbou dvou objektů – Biocentra a Globcentra, v nichž vznikne centrum pro biologický, biomedicínský a biochemický výzkum a centrum studia globálních změn. Tato společná vědecko-pedagogická centra tří významných fakult budou představovat seskupení přírodovědných disciplín s mimořádným potenciálem v oblasti badatelského výzkumu i transferu poznatků do aplikační a výukové oblasti.

Architekti očekávají soutěž na expozice Národního muzea

22. 7. 2011

Historická budova Národního muzea byla 7. července 2011 uzavřena a započala její rekonstrukce, která potrvá do června 2015. Kromě obnovy stavby budou také řešeny stálé expozice, jejichž investiční náklady by se měly pohybovat v řádech stovek milionů Kč. Vedení muzea připravuje na rok 2012 výběrové řízení na jejich řešení. Česká komora architektů (ČKA) doporučuje využít pro tento účel architektonickou soutěž.