Přeskočit na obsah

Tiskové zprávy ČKA

ČKA opět vystoupila na podporu nádraží v Havířově

3. 3. 2014

Komora ji považuje za vysoce kvalitní dopravní stavbu, jakých v České republice mnoho není.

Stojí zadavatelé staveb o kvalitu?

27. 11. 2013

V průběhu ledna až srpna 2013 zadavatelé k transparentní a prověřené metodě soutěže o návrh sáhli zhruba u 1 % zamýšlených investičních nákladů.

ČKA a Hradec Králové ve věci územního plánu

4. 11. 2013

ČKA reaguje na stanovisko oddělení územního plánování v Hradci Králové. Aktuální návrhy textové části územního plánu vypouštějí spoluúčast autorizovaných architektů.

ČKA připravila dokument Politika architektury 2013

25. 10. 2013

ČKA dokument směruje nejen k zástupcům měst a obcí, kteří mají na starosti územní plánování a rozvoj, ale rovněž k politickým stranám, kterým jej zaslala spolu s nabídkou spolupráce na utváření veřejného prostoru.

Zákon o veřejných zakázkách a VŠ a kvalita architektury

10. 10. 2013

Je architektura vysokých škol kvalitní a krásná, nebo jen funkční? Téma diskuse nezvolili představitelé České komory architektů náhodou.

Diplomky, které nezůstanou ve skříni

26. 9. 2013

Vyhlášení výsledků 14. ročníku Přehlídky diplomových prací.

TZ - Absolutní ochrana trhu nemůže být nadřazena veřejnému zájmu

27. 8. 2013

Dva vzkazy, které prostřednictvím médií vyslal Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na adresu České komory architektů, považuje ČKA za nebezpečné, proto s ÚOHS minulý pátek zahájila jednání.

Vysoké učení technické zrušilo neregulérní soutěž

22. 7. 2013

Vysoké učení technické v Brně (VUT) zrušilo soutěž o návrh na budovu Fakulty výtvarných umění, ČKA mu nabízí pomoc při vypsání nové.

ČKA zahajuje spolupráci se Sdružením čínských architektů

1. 7. 2013

Součástí setkání dne 1. 7. 2013 byl podpis memoranda o spolupráci v oblasti architektury, vzdělávání a výměny zkušeností.

Zemřel architekt Jan Kozel

28. 5. 2013

V pátek 24. května 2013 zemřel architekt, dlouholetý místopředseda Stavovského soudu České komory architektů.

Tiskové prohlášení ČKA ve věci architektonické soutěže Vysokého učení technického

13. 3. 2013

ČKA vyjadřuje své zneklidnění nad průběhem architektonické soutěže na novou budovu Fakulty výtvarných umění vypsané Vysokým učením technickým v Brně.

Upřesnění ČKA k záměru Univerzity J. E. Purkyně na vyhlášení soutěže o návrh

23. 1. 2013

Záměr vyhlásit soutěž o návrh na novostavbu Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

Vyhlášení výsledků soutěže na vizuální identitu ČKA

16. 1. 2013

Česká komora architektů (ČKA) uzavřela veřejnou soutěž na novou vizuální identitu a vyhlašuje nyní její výsledky.

Vypsáno bylo nejvíc architektonických soutěží v historii

7. 1. 2013

Nejvíc vypsaných architektonických soutěží v historii České republiky, úzká spolupráce s ministerstvem pro místní rozvoj, práce na přípravě legislativních předpisů, podpora vzniku kvalitní architektury a zlepšení komunikace Komory dovnitř i navenek, to jsou hlavní body, kterých se České komoře architektů v roce 2012 podařilo dosáhnout a na které se zaměří i v příštím roce.

Bezpečná cena projektu

15. 11. 2012

ČKA dlouhodobě kritizuje zadávání zakázek na projekty, jejichž hlavním kritériem posuzování je nejnižší nabídková cena. Ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) se proto snaží prosadit termín „bezpečná cena“.

Architekti brněnského Auparku byli odsouzeni za porušení profesní etiky

12. 11. 2012

Představenstvo České komory architektů (ČKA) potvrdilo rozsudek Stavovského soudu ČKA a odsoudilo autorizované architekty Jaroslava Dokoupila a Radoslava Kobzu z brněnského ateliéru ArchDesign za neetické chování a nepředcházení vzniku střetu zájmů ve vztahu k laické i odborné veřejnosti. Architekti totiž pracovali v obdobné záležitosti pro dva klienty s rozdílnými zájmy. Rozsudek nabyl v těchto dnech právní moci.

Viktor Rudiš získal stříbrnou pamětní medaili Senátu

26. 10. 2012

V předvečer Dne české státnosti 27. září 2012 udělil předseda Senátu PČR Milan Štěch v Hlavním sále Valdštejnského paláce stříbrné pamětní medaile Senátu PČR. Mezi oceněnými byl vyznamenán také architekt Viktor Rudiš.

Emil Přikryl dostal Cenu Ministerstva kultury za architekturu

25. 10. 2012

V Národním divadle v Praze proběhlo 24. října 2012 slavnostní předání Státní ceny za literaturu, Státní ceny za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Laureátem Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury se stal profesor Emil Přikryl.

ČKA doporučila čestné členství Ladislava Lábuse v Americkém institutu architektů

15. 10. 2012

Na žádost Amerického institutu architektů (AIA) zaslala Česká komora architektů doporučení k nominaci Ladislava Lábuse na získání čestného členství v této prestižní profesní organizaci. Zda se architekt stane čestným členem AIA závisí právě na zaslaných referencích odborníků a institucí, na základě nichž rozhoduje odborná porota. Za Českou republiku doporučení sestavila ČKA a architekt Josef Pleskot.

Česká komora architektů podpořila Cenu Petra Parléře

11. 10. 2012

Česká komora architektů (ČKA) si velmi váží aktivit Společnosti Petra Parléře, které směřují ke kultivaci měst a obcí. Oceňuje úsilí Společnosti dostávat kvalitní architekturu a diskusi o prostředí a veřejném prostoru i k těm zadavatelům, kteří by k takovému kroku možná sami těžko hledali cestu. I přes neúplný soulad soutěžních podmínek se Soutěžním řádem ČKA se Komora rozhodla prohlásit také letošní 10. ročník soutěže za regulérní.

Česká architektura nominovaná na Cenu Miese van der Rohe 2013

10. 10. 2012

Česká komora architektů (ČKA) a dva vybraní experti se stejně jako v předchozích letech podíleli na nominaci nejlepších současných českých staveb do prestižní mezinárodní přehlídky realizací Mies van der Rohe Award 2013. Komora doporučila na udělení této jedinečné Ceny Evropské unie za současnou architekturu čtyři česká architektonická díla, Igor Kovačević tři stavby a Osamu Okamura pět.

ČKA potvrdila regulérnost soutěže na Štvanici

5. 10. 2012

Pražský magistrát se rozhodl po nevhodném výběrovém řízení vypsaném počátkem roku zorganizovat veřejnou architektonickou soutěž na řešení území ostrova Štvanice v Praze. Soutěžní podmínky schválila v září Rada hlavního města, za regulérní je prohlásila také Česká komora architektů (ČKA) a 5. října byla soutěž vyhlášena. Praha hodlá do revitalizace ostrova investovat 0,5 miliardy Kč.

Pevnější zakotvení architektonických soutěží v legislativě

3. 10. 2012

Příslibem příchodu nové vlny české architektury jsou legislativní změny týkající se zadávání veřejných zakázek na veřejné stavby a územní plány. Před dokončením je prováděcí vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR doplňující novelizovaný Zákon o veřejných zakázkách, která vyjasňuje podmínky pro pořádání soutěže o návrh – architektonické soutěže. Architektonické soutěže jsou nejčistší a nejekonomičtější formou zadávání veřejných zakázek v oblasti architektury a urbanismu. Navíc umožňují soutěžit desítkám i stovkám ateliérů a návrhy hodnotí z hlediska kvality a nikoli jen ceny. Nová vyhláška je proto příslibem příchodu nové vlny architektury v Česku.

Vyjádření ČKA k prezidentovu vetu zákona o hospodaření energií

21. 8. 2012

ČKA se ztotožňuje s cíli novely zákona o hospodaření energií. Hodnocení energetické náročnosti budov považuje za společnosti prospěšné.