Přeskočit na obsah

Časté dotazy /FAQ/

Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

Platnost technických norem
technické požadavky na stavby, ČSN
Možnosti ukončení smlouvy o dílo
smlouva o dílo, odstoupení od smlouvy
Dokumentace bouracích prací
projektová dokumentace, prováděcí vyhlášky
Ke společnému řízení pro povolení stavby pro zasíťování lokality
povolení stavby, stavební zákon, stavba hlavní
Užití autorského díla jako reference
autorská práva, licence
Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost a autorizace A.1
autorizační zákon, výkon povolání, pořizovatel, rozsah autorizace
K zahrazování uličního prostoru
stavební zákon, prováděcí vyhlášky
K povinnostem autorizovaného architekta vůči technickému dozoru investora
technický dozor investora, výkon povolání
Souhlas s napojením na kanalizaci
stavební úřad, povolení stavby
K povinnosti předkládat průzkum kontaminace
stavební úřad
Prezentace autorského díla bez souhlasu autora
autorská práva, licence
K problematice střetu zájmů
vnitřní řády, střet zájmů
K definici ustupujícího podlaží
územní plán, definice pojmů
K inflační doložce
inflační doložka, veřejná zakázka
K požadavku na úhradu víceprací
vícepráce, projektová dokumentace, smlouva o dílo
K povolování ČOV
ČOV, stavební úřad, stavební zákon
K zaslání soutěžních návrhů členům poroty před hodnotícím zasedáním
soutěže, vnitřní řády
K pojmu požárně nebezpečný prostor a problematice znemožnění zástavby na sousedním pozemku
požárně nebezpečný prostor, technické požadavky na stavby, stavební zákon
K otázce formy zveřejnění projektu
projektová dokumentace, zveřejnění díla, autorská práva
K osobnostním autorským právům u spoluautorského díla
autorská práva
Tisíc otázek ke stavebnímu zákonu
stavební zákon
Měření výšky okenního parapetu
technické požadavky na stavby, ČSN
Odpovědnost za návrh územního plánu
územní plán, autorizační razítko, odpovědnost, zpracovatel
Regulativy k územnímu plánu
územní plán, regulativy, závazné požadavky