Přeskočit na obsah

Novinky

VÝSLEDKY VOLEB DO PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY A STAVOVSKÉHO SOUDU ČKA

VÝSLEDKY SECTOR STUDY/ACE

ACE/YesWePlan! ONLINE DOTAZNÍK

ELEKTRONICKÉ RAZÍTKO DŘÍVE

DALŠÍ VÝZVA V RÁMCI PROJEKTU CULTURAL HERITAGE IN ACTION

POKRAČUJE PROJEDNÁNÍ REKODIFIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA VE DRUHÉM ČTENÍ

SPOLEČNÉ STANOVISKO KOMOR K NÁVRHU NOVELY ZÁKONA Č. 106 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

STAVEBNÍ ZÁKON VE DRUHÉM ČTENÍ

REALIZACE DO ROČENKY ČESKÉ ARCHITEKTURY 2022

NOMINUJTE SVOJI OSOBNOST DO POCTY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ

DOPORUČENÍ ČKA SAMOSPRÁVÁM A STÁTNÍM ORGÁNŮM V AKTUÁLNÍ SLOŽITÉ SITUACI ZPŮSOBENÉ PANDEMIÍ COVID-19

K APLIKACI NOVÝCH ZÁSAD ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM SOUTĚŽE O NÁVRH/ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

VÝZVA V RÁMCI PROJEKTU CULTURAL HERITAGE IN ACTION

ZEMŘEL ARCHITEKT PETR KREJČÍ, ČLEN STAVOVSKÉHO SOUDU ČKA

GRANT: I-PORTUNUS 2021 – PODPORA MOBILITY

VYHLÁŠEN 6. ROČNÍK ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU

JAKUB WIESNER Z UMPRUM VÍTĚZEM 21. ROČNÍKU PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

DOTACE PRO OBCE V MAS POŠUMAVÍ

REKODIFIKACE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOSS

SPONZOROVANÝ PŘÍSTUP K TECHNICKÝM NORMÁM ZNAMENÁ MOŽNOST JEJICH ČTENÍ ZDARMA

VESELÉ VÁNOCE A VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE

WORKSHOP PROGRAM PRO PILOTNÍ PROJEKTY BIM - STANOVISKO ČKAIT K NEVHODNĚ ZVOLENÉMU TERMÍNU

ČKA DOPORUČUJE ZACHOVÁNÍ NYMBURSKÉHO NÁDRAŽÍ