Přeskočit na obsah

Novinky

KULATÝ STŮL: REKODIFIKACE STAVEBNÍHO PRÁVA

GRANTOVÁ PŘÍLEŽITOST

Příležitost získat grant ve výši až 50 milionů Kč na projekty v níže uvedených oblastech. Termín pro odevzdání žádostí 17. 12. 2020.

NOMINUJTE SVOJI OSOBNOST DO POCTY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ

PŘEDSTAVUJEME POROTU 5. ROČNÍKU ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU

VÝZVA AUTORŮ 99 DOMŮ

VYHLÁŠEN 5. ROČNÍK ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České republiky za posledních pět let. Architekti do ní mohou svá díla přihlašovat do 1. dubna 2020. Již tradičně kredit České ceny za architekturu podporuje prestižní sedmičlenná mezinárodní porota. Význam České ceny za architekturu je mimo jiné v celoroční a regionální propagaci architektury. Přihlašování opět proběhne formou on-line formuláře a není spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architektů. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru, jenž se uskuteční v listopadu 2020. Generálním partnerem přehlídky je stejně jako v loňském roce společnost CENTRAL GROUP.

PF 2020

VYJÁDŘENÍ ČKA K NÁVRHU PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ STAVEBNÍHO ZÁKONA A SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V RÁMCI REKODIFIKACE VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA

ZÁSTUPCE ČKA PAVEL MARTINEK POKRAČUJE V PŘEDSTAVENSTVU EVROPSKÉ RADY ARCHITEKTŮ I V DALŠÍM OBDOBÍ

Česká komora architektů bude mít i v dalším funkčním období (2020/2021) svého zástupce v představenstvu Evropské rady architektů (ACE). Pavel Martinek, dlouholetý člen a aktuální předseda pracovní skupiny Zahraniční aktivity a bývalý 2. místopředseda ČKA, uspěl na valné hromadě ACE konané 22. listopadu v Barceloně v silné konkurenci ostatních kandidátů, když získal většinu hlasů evropských komor, asociací a organizací. ČKA tak bude mít poprvé zástupce ve volené části představenstva.

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA VÍTĚZNOU REALIZACÍ ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU 2019

MATĚJ ŠEBEK Z FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT VÍTĚZEM 20. ROČNÍKU PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Objekty divadel v Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích, originální řešení umístění Národní knihovny v Praze, drobné zásahy do krajiny Libavska, zamyšlení se nad řešením smršťování měst (tzv. shrinking cities) na příkladu Děčína nebo návrh prostoru pro virtuální realitu s přesahem mimo obor architektury – taková byla témata diplomových prací finalistů 20. ročníku Přehlídky diplomových prací. Tu každoročně pořádá Česká komora architektů se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů. V letošním ročníku se o ocenění ucházelo 78 diplomantů. Vítězem se stal Matěj Šebek s návrhem Nového divadla pro Jindřichův Hradec obhájeným na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Jeho práci vedli Tomáš Novotný, Tomáš Zmek a Jakub Koňata.

VYJÁDŘENÍ ZÁRMUTKU NAD ÚMRTÍM ARCHITEKTKY RŮŽENY ŽERTOVÉ

Předseda ČKA Jan Kasl vyjadřuje jménem svým i Komory upřímnou a hlubokou soustrast k odchodu paní architektky Růženy Žertové, která zemřela 5. října 2019 ve věku nedožitých 87 let.

PŘEHLED DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V OBLASTI ARCHITEKTURY A STAVEBNICTVÍ

Přinášíme Vám souhrnný přehled aktuálních dotačních a grantových příležitostí využitelných v oblasti architektury a stavebnictví.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITELE METROPOLITNÍHO INSTITUTU BRATISLAVY (MIB)

MEZINÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU - BIENÁLE ARCHITEKTURY BARBARA CAPPOCHIN

Cena, která je jednou z nejprestižnějších na světě, je součástí architektonického projektu "Barbara Cappochin", jehož cílem je zdůraznění práce designérů a stavitelů, kteří upřednostňují kulturu kvality v architektuře. Tato iniciativa je podporována nadací Barbara Cappochin a obcí architektů, projektantů, krajinných architektů a krajinotvorců provincie Padova společně s městskou radou Padova ve spolupráci s regionem Veneto, Mezinárodní unií architektů (UIA ) a Italskou národní radou architektů, projektantů, krajinných architektů a ochranářů (CNAPPC).

VÝZVA PRO MĚSTSKÉ ARCHITEKTY

S ARCHITEKTY NA STŘEŠE LUCERNY

Zemřel emeritní profesor UMPRUM Zdeněk Kuna

Vě věku 93 let zemřel v pátek 5. července 2019 emeritní profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pan Zdeněk Kuna.

MEZINÁRODNÍ POROTA ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU NOMINOVALA DO PRESTIŽNÍHO VÝBĚRU 34 DĚL

VYHLÁŠEN 20. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

STANOVENÍ VÝŠE CEN A ODMĚN V SOUTĚŽÍCH - ZMĚNA SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU

Valná hromada ČKA konaná dne 13. dubna 2019 v Brně přijala návrh na změnu Soutěžního řádu v oblasti cen a odměn předložený Představenstvem a Pracovní skupinou Soutěže. Tento návrh byl připraven v reakci na některé zkušenosti ze soutěží v roce 2018. Úprava se týká projektových soutěží na stavby a nová „konstrukce“ výpočtu částky na ceny a odměny zohledňuje složitost stavby.

ČKA HLEDÁ ŘEDITELE KANCELÁŘE

Témata ČKA k volbám do Evropského parlamentu

Valná hromada ČKA 2019

V sobotu 13. dubna 2019 se v prostorách Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně uskutečnila XXVI. valná hromada České komory architektů (ČKA). K účasti se registrovalo 156 členů. Nedílnou částí programu bylo přednesení zpráv o činnosti samosprávných orgánů Komory, dohoda o programových prioritách pro rok 2019 a odhlasování rozpočtu. Kandidáti rovněž zvolili nové členy představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu. Jako obvykle se vedla diskuze nad úpravami vnitřních řádů Komory a došlo k hlasování o jejich změnách.