Přeskočit na obsah

Náměstí T. G. M. v Táboře

Ing. arch. Petr Fabík

Náměstí T. G. M. v Táboře

Stav

Projekt

Město

Tábor

Kraj

Jihočeský kraj

Rok dokončení realizace

2014

Další autoři

Viktor Jindra
Ľubomíra Jindrová
Ondřej Kučera
Andrea Prajsová
Martina Štollová
Ing. arch. Štěpán Hirsch

Kategorie

Kancelář

ateliér FABÍK

Pořadí návrhu v soutěži

1

Náklady na realizaci

16 mil. Kč
Nová podoba náměstí vzešla z architektonické soutěže vypsané v roce 2012, která měla stanovit základní koncepci zanedbaného veřejného prostoru ve městě. Před přeměnou jej tvořily pozůstatky bývalého předpolí botanické zahrady u Zemědělské školy – travní plochy člěněné asfaltem a zbytky původních sadových úprav nevhodně doplněných jehličnany. Ideou návrhu bylo vytvořit volnou, variabilně využitelnou plochu, která v Táboře chyběla, a doplnit ji o klidovou zónu, která by nabídla obyvatelům i návštěvníkům města možnost odpočinku. Návrh pracuje s několika prostorovými prvky - hlavní variabilní plocha podporuje dominantu osově souměrné zemědělské školy a tvoří s ní záliv na nejrušnější Táborské pěší třídě vedoucí z centra města k nádraží. Hladká ničím nerušená plocha uvolňuje prostor od všech nepotřebných prvků a dává občanům prostor pro jeho různorodé obydlení, tvoří hlavní centrální prvek náměstí. Provedení z rozměrných nepravidelných celků z broušeného betonu nechá vyniknout čistý rastr dilatačních spár s broušením odhalenou texturou místního žulového kameniva. Ve sparách umístěné světelné pásky skrývají iniciály TGM. Na koncích písmen umístěné interaktivní dlaždice umožňují měnit barevné nálady, ovládat jednoduché hry a přes den potom spouštějí mlhoviště pro osvěžení v parných dnech. Odvodnění rozměrné plochy je prakticky neviditelně řešené úzkou štěrbinou v šíři dilatační spáry. Kontrastně k této ploše působí „studentský háj“, nabízející svěží úkryt od rušné třídy, který je situovaný právě na straně školy a knihovny. Je to Lesík stromů v kamenné dlažbě, sazených v pravidelném rastru s lavičkami, houpací sítě a otočná lehátka , doplněné o pítko a knihovničku pod korunou stromů. Do rovnováhy s hájem se staví obnovený výběžek nejstarší české botanické zahrady, lákající už přímo z ulice svou atmosférou turisty a kolemjdoucí k navštívení, a zároveň navrací její atmosféru zpět na náměstí, odkud byla kdysi vytlačena. Jde o pás volně rostoucích vysokých stromů prorůstajících dřevěnými moly, ohraničený záhony okrasných trvalek.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >