Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >
Tyršův most v Přerově

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2012

Spolupracovníci

Ladislav Dvořák
Milan Komínek
Ivana Šrámková

Kategorie

Kancelář

Šrámková architekti

Pořadí návrhu v soutěži

2

Náklady na realizaci

120 mil. Kč

Hodnocení poroty

Ve vrstevnatém prostoru mezi tradicí a současností, starým městem a modernistickou sokolovnou, pečlivě upravenou tváří a strohou racionalitou je Tyršův most usazen zkušeně a citlivě. Inspiruje se pevnými a solidními městskými mosty, kde se nešetřilo ušlechtilými materiály ani sochařskou výzdobou a chodilo se tam na korzo. Přesto architektka obyvatele Přerova zároveň něžně konfrontuje se současnými konstrukcemi, materiály i výtvarným uměním. Železobetonová mostovka je na pilířích usazená pomocí pružných ložisek, silueta mostu je v současném duchu subtilní a elegantní, kovové zábradlí je vypleteno nerezovým lankem. Navzdory tomu zároveň jednoznačně odkazuje k původnímu historizujícímu mostu z roku 1903, který zde stával až do konce války, a to jak umístěním pilířů, dvojicí pylonů (jeden původní, druhý replika) rámujících vstup od města, tak i žulovými obklady a římsou lemující mostovku. Tradičním, dnes ovšem výjimečným a odvážným krokem bylo osazení mostu sochami ‒ figurální a zobrazivé, a přesto zcela současné plastiky akademické sochařky a malířky Ivany Šrámkové s mostem tvoří smysluplný celek. „Český zvyk už z dob baroka je mít po krajině mosty se sochami, je to česká specialita a je to nádherné. Chtěli jsme přiblížit dobu, kdy se po mostě procházelo a nespěchalo honem na druhou stranu,“ komentovala řešení architektka. Ke zpomalení vybízí i mírné vyklenutí mostu či „nepohodlná“ žulová dlažba, chodci a cyklisté zde mají více prostoru než auta, k pobývání a lelkování zve i dvojice betonových laviček. Technicky precizní konstrukce se do podoby mostu téměř nepropsala ‒ Aleně Šrámkové posloužila jako pevný neutrální základ jeviště, kam promyšleně a pečlivě nainstalovala scénu pro divadlo všedního dne.

Nový most je navržen jako společenská část pěší cesty do středu města. Nepředstírá, že by byl rekonstrukcí starého stavu, pouze přenáší některé vlastnosti původního mostu. Je ke středu vzepjatý, je stejně dělen do tří polí, je založen do původních pilířů a je ozdobně tvarovaný. Je však soudobý celkovou proporcí vlastní železobetonové mostovky a jeho sochařská výzdoba ho také musí zadatovat do dnešní doby. Nositelem poselství je socha zubra s kruhem v nozdrách, která má původ v heraldice městského erbu. Je ztvárněna jako monumentální figura energického a sebevědomého zvířete, měřítkem přizpůsobená vlastní architektuře mostu. Osazená je na soklu nad horizont pěších kolemjdoucích, umístěna tak, že vítá příchozí do starého města. Tato socha je doplněna sochou ptáka, symbolu volnosti a svobody, umístěnou ve středu mostu, a dalším přírodním motivem - třemi stromy na jeho protější straně.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >